Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538504-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Sofia: Telecommunications services

2021/S 206-538504

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: PROKURATURA NA REPUBLIKA BaLGARIYa - GLAVEN PROKUROR
National registration number: 121817309
Postal address: bul. VITOShA No..2
Town: gr.Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1065
Country: Bulgaria
Contact person: Veselin Ventsislavov Hranov
E-mail: vhranov@prb.bg
Telephone: +359 28036024
Fax: +359 29633373
Internet address(es):
Main address: www.prb.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/15969
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Надзор за законност

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

"Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, разделена по обособени позиции, както следва: Продължава в раздел VI.3)

II.1.2)Main CPV code
64200000 Telecommunications services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Oбществената поръчка включва предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България,  както следва: мобилни телефонни услуги (обособена позиция № 1); стационарни телефонни услуги (обособена позиция № 2); интернет и IP свързаност “ (обособена позиция № 3); предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за разпространение на радио- и телевизионни канали, чрез спътникова(DTH), кабелна(DVB-C) или IPTV мрежа (обособена позиция № 4).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 3 460 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Мобилни телефонни услуги”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
64212000 Mobile-telephone services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Услугите ще се предоставят на територията на Република България, за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България (ПРБ).

II.2.4)Description of the procurement:

В предмета на обществената поръчка по обособена позиция №1 е включено осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт GSM, UMTS, HSPA, LTE и 5G, както следва:

1. Провеждане на разговори между абонати в корпоративна група;

2. Провеждане на разговори в мрежата на доставчика;

3. Провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи;

4. Провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи;

5. Провеждане на международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани мрежи.

6. Провеждане на разговори в роуминг;

7. Услуга за кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS);

8. Осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп.

Предвидено е предоставяне на SIM карти в корпоративна група, като прогнозното разпределение на SIM/eSIM картите по планове е, както следва:

• План А: 500 SIM/eSIM карти

• План Б: 100 SIM/eSIM карти

• План В: 40 бр.

• Дата карти: 100 бр.

• Дата карти APN: 300 бр.

Срокът за изпълнение на поръчката е 3 (три) години, считано от сключването на договора.

Видът, количеството и изискванията към техническите характеристики на предоставяните услуги са подробно описани в документ „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 1.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Най-ниската цена е най-ниската предлагана месечна абонаментна цена за всички SIM карти за всички планове.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Стационарни телефонни услуги“

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
64200000 Telecommunications services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Услугите ще се предоставят на територията на Република България, за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

В предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 2 е включено осигуряване на фиксирана телефонна услуга, съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани в Техническата спецификация по Обособена позиция № 2, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на Възложителя.

Видовете линии на Възложителя са:

POTS/PABX – 1359 бр.

ISDN PRA – 4бр.

ISDN BRA – 168бр.

SIP trunk x 8 – 17бр.

Срокът за изпълнение на поръчката е 3 (три) години, считано от сключването на договора.

Видът, количеството и изискванията към техническите характеристики на предоставяните услуги са подробно описани в документ „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 2.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: К2 – Показател за специфични условия, със следните подпоказатели: / Weighting: 20%
Quality criterion - Name: К2.1. - Брой постове, за които е осигурена енергонезависимост на услугата обикновен телефонен пост до 2 ч. / Weighting: 50 точки
Quality criterion - Name: К2.2. - Брой постове, които ще бъдат свързани по наземна кабелна свързаност / Weighting: 50 точки
Price - Weighting: 80%
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ценови показател K1 – обща предлагана цена на месец за всички видове линии. Максимален брой точки по К1 е 100 т.

Оценката по К1 се определя по формулата К1n=Fmin/Fn *100.

Показател за специфични условия К2 = К2.1 + K2.2.

Оценката по К2.1 се определя по формулата К2.1n=Cn/Cmax * 50.

Оценката по К2.2 се определя по формулата К2.2n=Cn/Cmax *50.

Комплексната оценка (К)=К1*0.80 + К2*0.20

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Интернет и IP свързаност“

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
72400000 Internet services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Услугите ще се предоставят на територията на Република България, за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

В предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 3 се включва осигуряване на достъп до Интернет и корпоративна свързаност, както следва:

1. Виртуална частна IP мрежа;

2. Доставка на интернет в централната точка;

3. Осигуряване на резервираност на централната точка;

4. Централизиран мониторинг и наблюдение на мрежата и хелпдеск;

Видовете линии на Възложителя са:

Централна точка – 1 бр.

План А – 42 бр.

План Б – 59 бр.

План В – 18 бр.

5. Осигуряване на интернет свързаност със скорост еквивалентна на Планове А, Б и В, съобразена със съответната точка – 10 бр.

Срокът за изпълнение на поръчката е 3 (три) години, считано от сключването на договора.

Видът, количеството и изискванията към техническите характеристики на предоставяните услуги са подробно описани в документ „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 3.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Най-ниската цена е най-ниската предлагана месечна цена за всички услуги.

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Oбществени електронни съобщителни услуги за разпространение на радио- и телевизионни канали, чрез спътникова (DTH), кабелна или IPTV мрежа“

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
64200000 Telecommunications services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна / Varna
NUTS code: BG423 Пазарджик / Pazardzhik
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS code: BG412 София / Sofia
Main site or place of performance:

Услугите ще се предоставят на територията на Република България.

II.2.4)Description of the procurement:

Настоящата обособена позиция № 4 включва избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги за разпространяване на радио- и телевизионни канали, чрез спътникова (DTH)/кабелна (DVB-C) или IPTV мрежа за нуждите на Прокуратура на Република България.

Изпълнителят следва да осигури пакет от телевизионни програми със следните радио- и телевизионни канали:

- Всички канали на Българска национална телевизия;

- Каналите на „БТВ Медия Груп“ ЕАД - БТВ, БТВ Comedy, БТВ Cinema, БТВ Action, БТВ Lady и Ring;

- Каналите на „Нова Броудкастинг Груп“ АД - Нова ТВ, Нова Спорт, Нова HD, Кино Нова, Диема и Диема Фемили;

- Филмови канали, различни от горепосочените - минимум 10 бр.

- Спортни канали, различни от горепосочените - минимум 5 бр.;

- Образователни канали - минимум 5 бр.;

- Детски канали - минимум 5 бр.;

- Музикални канали - минимум 5 бр.;

- Всички радиа с национално покритие.

Срокът за изпълнение на поръчката е 3 (три) години, считано от сключването на договора.

Видът, количеството и изискванията към техническите характеристики на предоставяните услуги са подробно описани в документ „Техническа спецификация“ по обособена позиция № 4.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

В определената прогнозна стойност на Обособена позиция № 4 – „Обществени електронни съобщителни услуги за разпространяване на радио- и телевизионни канали, чрез спътникова (DTH), кабелна или IPTV мрежа“ е предвидена „опция за допълнителни обществени електронни съобщителни услуги“, в размер до 8 000,00 лева (осем хиляди лева) без вкл. ДДС от общата прогнозна стойност на поръчката, при придобиване на нов имот или при нововъзникнала необходимост от предоставяне на услугата на името на Възложителя, в срока на действие на договора за Обособена позиция № 4 от настоящата обществена поръчка.

Основният мотив за предвиждане на „опция за допълнителни обществени електронни съобщителни услуги“ е, че в срока на изпълнение на поръчката се очаква придобиване на недвижими имоти за нуждите на ПРБ, съответно опцията ще се реализира за нуждите на новопридобит имот или за нуждите на имот с нововъзникнала необходимост от предоставяне на услугата на името на Възложителя.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Най-ниската цена е най-ниската предлагана месечна цена за всички услуги.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 082-211805
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 15977
Lot No: 3
Title:

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България, разделена по обособени позиции: Обособена позиция № 3: „Интернет и IP свързаност “

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД
National registration number: 831642181
Postal address: бул. "Цариградско шосе" №.115и
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
E-mail: bids@vivacom.bg
Telephone: +359 878400665
Fax: +359 29433444
Internet address: www.vivacom.bg
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 650 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 650 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Продължава от раздел II.1.1): Обособена позиция № 1 - „Мобилни телефонни услуги”; Обособена позиция № 2 - „Стационарни телефонни услуги“; Обособена позиция № 3 – „Интернет и IP свързаност“; Обособена позиция № 4 – „Oбществени електронни съобщителни услуги за разпространение на радио- и телевизионни канали, чрез спътникова (DTH), кабелна или IPTV мрежа“.

Настоящото обявление е за договор №87а/17.09.2021 г., по описа на Възложителя, сключен в резултат на възложена поръчка с идентификационен номер 02538-2021-0014.

Заплащането на цената по договора се извършва по банков път, по реда на чл. 9, 10 и 11 от договора.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021