There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 538518-2022

03/10/2022    S190

Netherlands-Deurne: IT services: consulting, software development, Internet and support

2022/S 190-538518

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Deurne
Postal address: Markt 1
Town: Deurne
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5751 BE
Country: Netherlands
Contact person: Marc Braks
E-mail: m.braks@bizob.nl
Telephone: +316 15513029
Internet address(es):
Main address: http://www.bizob.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=208417
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=208417
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaaksysteem gemeente Deurne

Reference number: BIZOB-2022-DEU-MBR-00290
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijk en intuïtief zaaksysteem voor de gemeente Deurne. Het verzorgen van training en het onderhouden en ondersteunen van het zaaksysteem valt ook onder de overeenkomst. 

Het nieuwe zaaksysteem zorgt voor een verdere optimalisatie van het digitaal werken. Met één leverancier wordt een overeenkomst aangegaan.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar en kent drie (3) optionele verlengingen van twee (2) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is direct na ondertekening van de overeenkomst, rond 1 februari 2023. Dan start de implementatie periode .

Op 1 januari 2024 start de initiële looptijd van 5 jaar.

 

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 740 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Deurne (NL)

II.2.4)Description of the procurement:

De overeenkomst bestaat uit het werkend opleveren en vervolgens ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijk en intuïtief zaaksysteem voor de gemeente Deurne. Het verzorgen van training en het onderhouden en ondersteunen van het zaaksysteem valt ook onder de overeenkomst.

Het nieuwe zaaksysteem zorgt voor een verdere optimalisatie van het digitaal werken. Met één leverancier wordt een overeenkomst aangegaan.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar en kent drie (3) optionele verlengingen van twee (2) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is direct na ondertekening van de overeenkomst, rond 1 februari 2023. Dan start de implementatie periode .

Op 1 januari 2024 start de initiële looptijd van 5 jaar.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Demonstratie / Weighting: 48
Quality criterion - Name: Implementatieplan / Weighting: 16
Quality criterion - Name: Open vragen / Weighting: 16
Price - Weighting: 20%
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 740 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 5 jaar en kent drie (3) optionele verlengingen van twee (2) jaar.

De ingangsdatum van de overeenkomst is direct na ondertekening van de overeenkomst, rond 1 februari 2023. Dan start de implementatie periode.

Op 1 januari 2024 start de initiële looptijd van 5 jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Voor optionele additionele ondersteuning worden de kosten voor aanvullende dienstverlening gevraagd:

• projectleiding;

• consultancy;

• extra trainingen.

De module E-formulieren en bepaalde koppelingen worden ook optioneel uitgevraagd.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referentieverklaring

Minimum level(s) of standards possibly required:

Kerncompetentie 1

De inschrijver toont middels een referentieproject aan ervaring te hebben met het realiseren en onderhouden van een koppeling van de aangeboden oplossing met iBurgerzaken.

Kerncompetentie 2

De inschrijver toont middels een referentieproject aan ervaring te hebben met het realiseren en onderhouden van een koppeling van de aangeboden oplossing met Enable-U 2Secure.

De inschrijver heeft de referentieprojecten in de afgelopen drie (3) jaar (28 november 2019 – 28 november 2022), succesvol tot uitvoering gebracht.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/11/2022
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/11/2022
Local time: 11:01
Information about authorised persons and opening procedure:

De digitale kluis wordt zo spoedig mogelijk na vrijgave van de digitale kluis geopend. Een openbare aanbestedingszitting vindt niet plaats. De inschrijvers ontvangen op zo kort mogelijke termijn een proces verbaal van opening.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Postal address: Postbus 70584
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5201 CZ
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Internet address: www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/09/2022