Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538558-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Litter collection services

2021/S 206-538558

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
National registration number: 368302575
Postal address: ul.Żelazna 59a
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-844
Country: Poland
Contact person: Agata Porębiak
E-mail: agata.porebiak@wody.gov.pl
Telephone: +48 126284363
Internet address(es):
Main address: www.wody.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Environment

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci na terenie zbiorników Porąbka, Czaniec, Tresna.

Reference number: KR.ROZ.2810.96.2021
II.1.2)Main CPV code
90511300 Litter collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia stanowią usługi na: „Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci

na terenie zbiorników Porąbka, Czaniec, Tresna:

Część 1 - Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów zbiornika Porąbka.

Część 2 - Oczyszczanie zbiornika Czaniec z zanieczyszczeń.

Część 3 - Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów zbiornika Tresna.”

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 280 000.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów zbiornika Porąbka

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511300 Litter collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zgodnie z pkt. 4.1 SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1) Lokalizacja miejsca wykonania prac:

• Obrzeże zbiornika wodnego Porąbka w miejscowościach Międzybrodzie Bialskie, Międzybrodzie Żywieckie, Czernichów, dolne stanowisko zapory Porąbka w miejscowości Porąbka oraz powierzchnia czaszy zbiornika wodnego Porąbka (w zakresie prac do wykonania na wodzie).

2) Zakres prac obejmuje następujące prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym:

• Zbieranie odpadów komunalnych zalegających na obrzeżach zbiorników,

• Zbieranie odpadów znajdujących się na wodzie przy użyciu sprzętu pływającego (śmieci, gałęzie, konary drzew),

• Wywóz odpadów na składowisko odpadów wraz z poniesieniem kosztów składowania potwierdzone odpowiednimi protokołami.

3) Prace związane ze zbieraniem zanieczyszczeń i śmieci wykonywane będą

w sposób ciągły do dnia zakończenia umowy lub do wyczerpania ilości określonych w kosztorysie ofertowym. Każdorazowe zbieranie odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili wezwania. Każdorazowo po wykonaniu usługi, zgodnie z wezwaniem Zamawiającego, będzie sporządzony obmiar, określający ilość (zakres) wykonanych prac.

4) Wykaz prac uwzględnionych

Prace uwzględnione to prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie poszczególnych asortymentów prac:

a) Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,

b) Uzyskanie pozwoleń od właścicieli dróg prywatnych i nieruchomości na dojazd do miejsca prac,

c) Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu usługi, jako załącznik do operatu powykonawczego,

d) Uzgodnienie z zarządcą wysypiska terminów oraz ilości dostarczonej masy zielonej lub suchej , odpadów komunalnych,

e) Opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko.

5) Wymagania dodatkowe dotyczące wykonania prac:

a) prace związane ze zbieraniem odpadów z wody muszą być realizowane zgodnie z uchwałą nr XIV/195/2020 Rady Powiatu w Żywcu,

b) Zamawiający będzie wymagał, podczas czynności odbioru końcowego, przedłożenia faktur potwierdzających wywóz odpadów i biomasy na składowisko odpadów,

c) Zamawiający wyklucza na terenie prowadzonych prac palenia gałęzi lub innych wyzbieranych odpadów.

4.2. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Oczyszczanie zbiornika Czaniec z zanieczyszczeń

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511300 Litter collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zgodnie z pkt. 4.1 SWZ

II.2.4)Description of the procurement:

1) Lokalizacja miejsca wykonania prac:

• Obrzeże zbiornika Czaniec w miejscowości Porąbka oraz powierzchnia czaszy zbiornika Czaniec (w zakresie prac do wykonania na wodzie).

2) Zakres prac obejmuje następujące prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym:

• Zbieranie odpadów komunalnych zalegających na obrzeżach zbiorników,

• Zbieranie odpadów znajdujących się na wodzie przy użyciu sprzętu pływającego (śmieci, gałęzie, konary drzew),

• Wywóz odpadów na składowisko odpadów wraz z poniesieniem kosztów składowania potwierdzone odpowiednimi protokołami.

3) Prace związane ze zbieraniem zanieczyszczeń i śmieci wykonywane będą

w sposób ciągły do dnia zakończenia umowy lub do wyczerpania ilości określonych w kosztorysie ofertowym. Każdorazowe zbieranie odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili wezwania. Każdorazowo po wykonaniu usługi, zgodnie z wezwaniem Zamawiającego, będzie sporządzony obmiar, określający ilość (zakres) wykonanych prac.

4) Wykaz prac uwzględnionych

Prace uwzględnione to prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie poszczególnych asortymentów prac:

a) Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,

b) Uzyskanie pozwoleń od właścicieli dróg prywatnych i nieruchomości na dojazd do miejsca prac,

c) Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu usługi, jako załącznik do operatu powykonawczego,

d) Uzgodnienie z zarządcą wysypiska terminów oraz ilości dostarczonej masy zielonej lub suchej , odpadów komunalnych,

e) Opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko.

5) Wymagania dodatkowe dotyczące wykonania prac:

a) prace związane ze zbieraniem odpadów z wody muszą być realizowane zgodnie z uchwałą nr XIV/195/2020 Rady Powiatu w Żywcu,

b) Zamawiający będzie wymagał, podczas czynności odbioru końcowego, przedłożenia faktur potwierdzających wywóz odpadów i biomasy na składowisko odpadów,

c) Zamawiający wyklucza na terenie prowadzonych prac palenia gałęzi lub innych wyzbieranych odpadów.

4.2. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów zbiornika Tresna

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511300 Litter collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Zgodnie z pkt. 4.1 SWZ.

II.2.4)Description of the procurement:

1) Lokalizacja miejsca wykonania prac:

• Obrzeże zbiornika wodnego Tresna w miejscowościach Żywiec, Pietrzykowice, Zarzecze, Mała Tresna, Czernichów, Tresna oraz powierzchnia czaszy zbiornika Tresna (w zakresie prac do wykonania na wodzie).

2) Zakres prac obejmuje następujące prace wyszczególnione w kosztorysie ofertowym:

• Zbieranie odpadów komunalnych zalegających na obrzeżach zbiorników,

• Zbieranie odpadów znajdujących się na wodzie przy użyciu sprzętu pływającego (śmieci, gałęzie, konary drzew),

• Wywóz odpadów na składowisko odpadów wraz z poniesieniem kosztów składowania potwierdzone odpowiednimi protokołami.

3) Prace związane ze zbieraniem zanieczyszczeń i śmieci wykonywane będą

w sposób ciągły do dnia zakończenia umowy lub do wyczerpania ilości określonych w kosztorysie ofertowym. Każdorazowe zbieranie odbywać się będzie na wezwanie Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. Wykonawca przystąpi do realizacji usługi w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili wezwania. Każdorazowo po wykonaniu usługi, zgodnie z wezwaniem Zamawiającego, będzie sporządzony obmiar, określający ilość (zakres) wykonanych prac.

4) Wykaz prac uwzględnionych

Prace uwzględnione to prace, których wykonanie należy do zobowiązań kontraktowych Wykonawcy, mieszczące się w cenie poszczególnych asortymentów prac:

a) Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymagań BHP,

b) Uzyskanie pozwoleń od właścicieli dróg prywatnych i nieruchomości na dojazd do miejsca prac,

c) Wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed przystąpieniem, w trakcie i po zakończeniu usługi, jako załącznik do operatu powykonawczego,

d) Uzgodnienie z zarządcą wysypiska terminów oraz ilości dostarczonej masy zielonej lub suchej , odpadów komunalnych,

e) Opłaty za przyjęcie odpadów na wysypisko.

5) Wymagania dodatkowe dotyczące wykonania prac:

a) prace związane ze zbieraniem odpadów z wody muszą być realizowane zgodnie z uchwałą nr XIV/195/2020 Rady Powiatu w Żywcu,

b) Zamawiający będzie wymagał, podczas czynności odbioru końcowego, przedłożenia faktur potwierdzających wywóz odpadów i biomasy na składowisko odpadów,

c) Zamawiający wyklucza na terenie prowadzonych prac palenia gałęzi lub innych wyzbieranych odpadów.

4.2. Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ,

– Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 4 do SWZ

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-413184
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów zbiornika Porąbka

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela
National registration number: 070364348
Postal address: ul. Krakowska 120
Town: Porąbka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 43-353
Country: Poland
Telephone: +48 602-175-715
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 51 906.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Oczyszczanie zbiornika Czaniec z zanieczyszczeń

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela
National registration number: 070364348
Postal address: ul. Krakowska 120
Town: Porąbka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 43-353
Country: Poland
Telephone: +48 602175715
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 13 603.80 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Usuwanie zanieczyszczeń i śmieci z czaszy i brzegów zbiornika Tresna

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela
National registration number: 070364348
Postal address: ul. Krakowska 120
Town: Porąbka
NUTS code: PL Polska
Postal code: 43-353
Country: Poland
Telephone: +48 602175715
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 190 465.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 4587803
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia lub Specyfikacji Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021