Szolgáltatások - 538571-2018

Normál nézet megjelenítése

06/12/2018    S235

Magyarország-Budapest: Fegyverekkel és fegyverrendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

2018/S 235-538571

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Szolgáltatások

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel u. 35–37.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Címzett: Fodor Péter dandártábornok főigazgató
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 14338015
Fax: +36 14338007

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.3)Fő tevékenység
Honvédelem
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Radarberendezések felújítása (2018–2020) tárgyú vállalkozási keretszerződés
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 1: Karbantartási és javítási szolgáltatások
A teljesítés helye: Vállalkozó telephelye
MH 54. Veszprém Radarezred (8200 Veszprém Jutasi út 93.) és kihelyezett alegységei:
1. Gerinc Radar Mérőpont (5601 Békéscsaba, Felsőnyomás 493.)
11. Radarszázad (8595 Kup, Felsőhát 1.)
12. Radarszázad (7431 Juta, Szabadság út 1.)
2. Gerinc Radar Mérőpont (7057 Medina, Arany János u. 70.)
3. Gerinc Radar Mérőpont (3349 Nagyvisnyó – Bánkút (Borovnyák-tető) hrsz: 01095/2)
Kitelepülés esetén a kitelepülés helyszíne.
MH 86. Helikopter Bázis Szolnok (5008 Szolnok, Vitéz Tóth Lajos u. 1.)
MH Pápai Bázisrepülőtér Pápa (8500 Pápa, Vaszari u. 101.)
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis Kecskemét (6000 Kecskemét, Reptéri u. 4.)
MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (9027 Győr, Laktanya u. 1.)

NUTS-kód HU MAGYARORSZÁG

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Radarberendezések felújítása (2018-2020)
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

50840000 Fegyverekkel és fegyverrendszerekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 865 000 000,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
7-154/LK/Vbt/BI/964/2017
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 149-343335 4.8.2018

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 7-154/LK/Vbt/BI/964/2017-K01 Rész száma: 1 - Elnevezés: Radarberendezések felújítása (2018-2020)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
6.11.2018
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: HM Arzenál Elektromechanikai Zrt.
Postai cím: Dózsa György út 121.
Város: Nyírtelek
Postai irányítószám: 4461
Ország: Magyarország
Telefon: +36 42210800
Fax: +36 42210802

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 865 000 000,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 865 000 000,00 HUF
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt 142. § szerint
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
3.12.2018