Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538615-2021

22/10/2021    S206

Romania-Giurgiu: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-538615

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL GIURGIU
National registration number: 4852455
Postal address: Strada: Bucuresti, nr. 49-51
Town: Giurgiu
NUTS code: RO314 Giurgiu
Postal code: 080044
Country: Romania
Contact person: IANCA MECA
E-mail: licitatii.contracte@primariagiurgiu.ro
Telephone: +40 0246213588
Fax: +40 0246213747
Internet address(es):
Main address: www.primariagiurgiu.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii de consultanță IT și furnizare echipamente și software în cadrul proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM)", COD MySMIS Proiect 126535/Cod SIPOCA 564, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020".

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Obiectivul general al proiectului consta in modernizarea mecanismelor si procedurilor administrative la nivelul Municipiului Giurgiu, in vederea creșterii capacitații instituționale privind fundamentarea deciziilor si planificare strategica pe termen lung, precum si reducerea birocrației, prin implementarea si susținerea de măsuri de simplificare, atât din perspectiva Back-Office, cât și din perspectiva Front- Office, pentru serviciile furnizate către comunitate. Prin prezenta achiziție, autoritatea contractantă urmărește atingerea obiectivelor specifice ale proiectului, prin implementarea mecanismului de bugetare participativa on-line, a sistemului informatic de tipul ghiseu unic on-line si fizic și a soluției informatice care sa asigure administrarea electronica a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern în cadrul instituției, asa cum este cerut de Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.

Termenul limita pana la care se primesc de la potentialii ofertanti solicitari de clarificari la documentatia de atribuire: 20 de zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Termenul limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire: 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 172 920.00 RON
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30210000 Data-processing machines (hardware)
48000000 Software package and information systems
72212900 Miscellaneous software development services and computer systems
80530000 Vocational training services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO314 Giurgiu
Main site or place of performance:

In Municipiul Giurgiu, la sediul PMG.

II.2.4)Description of the procurement:

Municipiul Giurgiu este beneficiar al unui contract de finanțare pentru proiectul „Mecanisme si proceduri administrative moderne in Primăria Giurgiu (MEPAM)”, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, AXA PRIORITARĂ - „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, OBIECTIVUL SPECIFIC 2.1 - Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, COMPONENTA 1 - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. Sursele de finanțare ale proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), cod MySMIS 1236535/cod SIPOCA 564, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020” sunt următoarele:85% Fondul Social European,13% Bugetul de stat și 2% Bugetul Local. Obiectivul general al proiectului consta in modernizarea mecanismelor si procedurilor administrative la nivelul Municipiului Giurgiu, in vederea creșterii capacitații instituționale privind fundamentarea deciziilor si planificare strategica pe termen lung, precum si reducerea birocrației, prin implementarea si susținerea de măsuri de simplificare, atât din perspectiva Back-Office, cât și din perspectiva Front-Office, pentru serviciile furnizate către comunitate.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termenul maxim de implementare a soluției informatice integrate / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

“ Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), cod MySMIS 1236535/cod SIPOCA 564, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

II.2.14)Additional information

“ Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM), cod MySMIS 1236535/cod SIPOCA 564, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 039-092677
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 48509
Title:

Servicii de consultanță IT și furnizare echipamente și software în cadrul proiectului „Mecanisme și proceduri administrative moderne în Primăria Giurgiu (MEPAM)”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CODMySMIS Proiect 126535/Cod SIPOCA 564

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: INTEGRISOFT SOLUTIONS
National registration number: RO 12448483
Postal address: Strada Ianca, Nr. 2, Sector: 3
Town: Bucuresti
NUTS code: RO321 Bucureşti
Postal code: 032161
Country: Romania
E-mail: office@integrisoft.ro
Telephone: +40 0212508750
Fax: +40 0212508752
Internet address: www.integrisoft.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 218 000.00 RON
Total value of the contract/lot: 2 172 920.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 080115
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE LOCALA
Postal address: Adresa: Strada Bucuresti, nr. 49-51, Localitate:Giurgiu, Cod NUTSRO314 Giurgiu, Cod Postal:080444, Tara:Romania, E-mail:primarie@primariagiurgiu.ro, Telefon:+40 0246213588, Fax:+40 0246213747, Persoana de contact Voevozeanu Ana Maria - Director executiv, Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)www.primariagiurgiu.ro.
Town: Giurgiu
Postal code: 080044
Country: Romania
E-mail: primarie@primariagiurgiu.ro
Telephone: +40 0246213588
Fax: +40 0246213747
Internet address: www.primariagiurgiu.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021