There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Services - 538644-2021

22/10/2021    S206

Denmark-Kokkedal: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-538644

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Fredensborg Kommune
National registration number: CVR nr. 29188335
Postal address: Egevangen 3B
Town: Kokkedal
NUTS code: DK013 Nordsjælland
Postal code: 2980
Country: Denmark
Contact person: Nathalie Marstrand
E-mail: natm@kubenman.dk
Telephone: +45 40166313
Internet address(es):
Main address: https://www.fredensborg.dk/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Totalrådgivning til Generationernes Hus i Nivå Bymidte

II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med realisering af Generationernes Hus i Nivå Bymidte. Generationernes hus omfatter følgende funktioner: Skole, Idrætshal, Bibliotek/kulturhus med SFOII, Landskab, Svømmehal, og evt. Plejecenter.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 29 364 000.00 EUR / Highest offer: 35 930 000.00 EUR taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK013 Nordsjælland
II.2.4)Description of the procurement:

I opgaven indgår ydelser i alle faser fra Programmering til aflevering af hovedentreprise for delprojekterne Skole, Idrætshal, Bibliotek/kulturhus med SFOII samt tilhørende Landskab. Svømmehal forventes udbudt i totalentreprise på grundlag af Byggeprogram. Plejecenter forventes overdraget til anden bygherre på grundlag

af funktionsbeskrivelse for servicearealer, udarbejdet af Totalrådgiver. Det er muligt at Plejecentret udgår af projektet. Generationernes Hus skal markere sig som vartegn for en bæredygtig og arkitektonisk attraktiv Nivå bymidte. Et bærende princip er mest mulig sambrug af funktioner i bygninger og byrum. Centralt i opgaven er udviklingen af optimale fysiske rammer for moderne skoleudvikling samt kultur-/biblioteksfunktioner.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Arkitektonisk kvalitet / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Proces og Bæredygtighed / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Organisation og Bemanding / Weighting: 20
Price - Weighting: 30
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Byggeledelse

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 026-064515
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
16/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: C.F. Møller A/S
National registration number: 29826951
Postal address: Hillerødgade 30A, 2.
Town: København
NUTS code: DK011 Byen København
Postal code: 2200
Country: Denmark
E-mail: kbh@cfmoller.com
Internet address: www.cfmoller.com
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 40 000 000.00 DKK
Total value of the contract/lot: 40 000 000.00 DKK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
Town: København
Country: Denmark
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over prækvalifikation skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter, at ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 7, stk. 1, i Lov for Klagenævnet for Udbud. Klage over tildeling skal ske senest 45 dage efter tildelingens annoncering i TED. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har foretaget underretning. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnte for Udbud herom. Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill-perioden. Hvis klagen ikke indgives i standstill-perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på DKK 20.000. Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for udbuds hjemmeside, jf. Udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1)

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: http://www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021