Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538723-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Halmstad: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

2021/S 206-538723

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Länsstyrelsen i Hallands Län
Nationellt registreringsnummer: 202100-2353
Postadress: Slottsgatan 2
Ort: HALMSTAD
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 30186
Land: Sverige
Kontaktperson: Mathilda Lilja
E-post: mathilda.lilja@lansstyrelsen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/halland
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende maskintjänster till Länsstyrelsen i Hallands län

Referensnummer: 512-1908-21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77000000 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling avser maskintjänster för Länsstyrelsens i Hallands läns kommande behov.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111220 Röjning av ris och buskar
45112000 Grävning och schaktning
45112200 Borttagning av jordskikt
45112300 Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avser maskintjänster för Länsstyrelsens i Hallands läns kommande behov.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 110-289299
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Avtal Per-Anders Henriksson
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende maskintjänster till Länsstyrelsen i Hallands län

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Per-Anders Henriksson
Nationellt registreringsnummer: 701120-4653
Postadress: Ullarp 204
Ort: Ugglarp
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 31169
Land: Sverige
E-post: ullarpsgard@gmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: TransportCentralen i Halmstad AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: TransportCentralen i Halmstad AB
Nationellt registreringsnummer: 556842-6307
Postadress: Gjutaregatan 7
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 30262
Land: Sverige
E-post: markus.johansson@transportcentralen.se
Internetadress: http://www.transportcentralen.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Dalshults skog & entreprenad AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Dalshults skog & entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556821-1188
Postadress: Dalshults gård, Dalshult 207
Ort: PERSTORP
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 28492
Land: Sverige
E-post: markus.andreasson@dalshult.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Naturentreprenad Syd AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Naturentreprenad Syd AB
Nationellt registreringsnummer: 556792-0235
Postadress: Norra Storgatan 40
Ort: BJUV
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 26732
Land: Sverige
E-post: andrea@naturentreprenadsydab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Mikael Carlsson
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mikael Carlsson
Nationellt registreringsnummer: 610416-4618
Postadress: Toften 110 Källsjö
Ort: Ullared
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 31162
Land: Sverige
E-post: toften@telia.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: EMC SYD AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: EMC SYD AB
Nationellt registreringsnummer: 556698-8530
Postadress: SÖDRA ZINKGATAN, 14
Ort: YSTAD
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 27139
Land: Sverige
E-post: andree@emcsyd.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Areco Contractor AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Areco Contractor AB
Nationellt registreringsnummer: 556701-7271
Postadress: Långebergavägen 134
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 25669
Land: Sverige
E-post: pontus.johansson@areco.se
Internetadress: http://www.globax.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Elia Express i Halmstad AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: EliaExpress i Halmstad AB
Nationellt registreringsnummer: 556541-6541
Postadress: Ryttarevägen 6
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 302 60
Land: Sverige
E-post: alfred.kulle@eliaexpress.se
Internetadress: http://www.eliaexpress.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Johan Bertilssons Grävtjänst
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Johan Bertilssons Grävtjänst
Nationellt registreringsnummer: 890827-3512
Postadress: Värahultsvägen 143-20
Ort: färlöv
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 95
Land: Sverige
E-post: johan.bertilsson@me.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Oskarsberg Entreprenad AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Oskarsberg Entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556776-8030
Postadress: Linjegatan 3D
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 302 50
Land: Sverige
E-post: jonas@oeab.nu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Markteknik Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556574-4546
Postadress: Cylindervägen 5
Ort: VARBERG
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 432 32
Land: Sverige
E-post: roger.karlsson@marktekniksverige.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Thomas Carlsson
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Thomas Carlsson
Nationellt registreringsnummer: 670911-5718
Postadress: Torstorp 62
Ort: Grimeton
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43298
Land: Sverige
E-post: breavad@hotmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Statlig Myndighet
Ort: Halmstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021