Services - 538723-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Halmstad: Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster

2021/S 206-538723

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Länsstyrelsen i Hallands Län
Nationellt registreringsnummer: 202100-2353
Postadress: Slottsgatan 2
Ort: HALMSTAD
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 30186
Land: Sverige
Kontaktperson: Mathilda Lilja
E-post: mathilda.lilja@lansstyrelsen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lansstyrelsen.se/halland
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende maskintjänster till Länsstyrelsen i Hallands län

Referensnummer: 512-1908-21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
77000000 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling avser maskintjänster för Länsstyrelsens i Hallands läns kommande behov.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111220 Röjning av ris och buskar
45112000 Grävning och schaktning
45112200 Borttagning av jordskikt
45112300 Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete
90700000 Miljötjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE231 Hallands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avser maskintjänster för Länsstyrelsens i Hallands läns kommande behov.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 110-289299
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Avtal Per-Anders Henriksson
Benämning på upphandlingen:

Ramavtal avseende maskintjänster till Länsstyrelsen i Hallands län

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Per-Anders Henriksson
Nationellt registreringsnummer: 701120-4653
Postadress: Ullarp 204
Ort: Ugglarp
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 31169
Land: Sverige
E-post: ullarpsgard@gmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: TransportCentralen i Halmstad AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: TransportCentralen i Halmstad AB
Nationellt registreringsnummer: 556842-6307
Postadress: Gjutaregatan 7
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 30262
Land: Sverige
E-post: markus.johansson@transportcentralen.se
Internetadress: http://www.transportcentralen.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Dalshults skog & entreprenad AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Dalshults skog & entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556821-1188
Postadress: Dalshults gård, Dalshult 207
Ort: PERSTORP
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 28492
Land: Sverige
E-post: markus.andreasson@dalshult.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Naturentreprenad Syd AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Naturentreprenad Syd AB
Nationellt registreringsnummer: 556792-0235
Postadress: Norra Storgatan 40
Ort: BJUV
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 26732
Land: Sverige
E-post: andrea@naturentreprenadsydab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Mikael Carlsson
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mikael Carlsson
Nationellt registreringsnummer: 610416-4618
Postadress: Toften 110 Källsjö
Ort: Ullared
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 31162
Land: Sverige
E-post: toften@telia.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: EMC SYD AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: EMC SYD AB
Nationellt registreringsnummer: 556698-8530
Postadress: SÖDRA ZINKGATAN, 14
Ort: YSTAD
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 27139
Land: Sverige
E-post: andree@emcsyd.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Areco Contractor AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Areco Contractor AB
Nationellt registreringsnummer: 556701-7271
Postadress: Långebergavägen 134
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 25669
Land: Sverige
E-post: pontus.johansson@areco.se
Internetadress: http://www.globax.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Elia Express i Halmstad AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: EliaExpress i Halmstad AB
Nationellt registreringsnummer: 556541-6541
Postadress: Ryttarevägen 6
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 302 60
Land: Sverige
E-post: alfred.kulle@eliaexpress.se
Internetadress: http://www.eliaexpress.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Johan Bertilssons Grävtjänst
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Johan Bertilssons Grävtjänst
Nationellt registreringsnummer: 890827-3512
Postadress: Värahultsvägen 143-20
Ort: färlöv
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 95
Land: Sverige
E-post: johan.bertilsson@me.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 7 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Oskarsberg Entreprenad AB
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Oskarsberg Entreprenad AB
Nationellt registreringsnummer: 556776-8030
Postadress: Linjegatan 3D
Ort: Halmstad
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 302 50
Land: Sverige
E-post: jonas@oeab.nu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Markteknik Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556574-4546
Postadress: Cylindervägen 5
Ort: VARBERG
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 432 32
Land: Sverige
E-post: roger.karlsson@marktekniksverige.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Thomas Carlsson
Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 17
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Thomas Carlsson
Nationellt registreringsnummer: 670911-5718
Postadress: Torstorp 62
Ort: Grimeton
Nuts-kod: SE231 Hallands län
Postnummer: 43298
Land: Sverige
E-post: breavad@hotmail.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 700 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Statlig Myndighet
Ort: Halmstad
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021