Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538747-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Dobrich: Refuse collection services

2021/S 206-538747

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: OBShtINA GRAD DOBRICh
National registration number: 000852932
Postal address: ul. BaLGARIYa No. 12
Town: Dobrich
NUTS code: BG332 Добрич / Dobrich
Postal code: 9300
Country: Bulgaria
Contact person: Nikolay Radkov Velikov
E-mail: n_velikov@dobrich.bg
Internet address(es):
Main address: http://www.dobrich.bg/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1161
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

“Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич“

II.1.2)Main CPV code
90511000 Refuse collection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности:

1. Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране.

2. Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране.

3. Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.

4. Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.

5. Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.

Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация (ТС).

Ориентировъчно, индикативно годишно количество отпадъци, които се очаква да попадат в обхвата на настоящата обществена поръчка за една година са в рамките на 32 000 тона.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 6 000 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511000 Refuse collection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG332 Добрич / Dobrich
Main site or place of performance:

територията на град Добрич

II.2.4)Description of the procurement:

При изпълнение на поръчката ще се извършват следните дейности:

1.         Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране.

2.         Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране.

3.         Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.

4.  Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране.

5.         Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери.

Точният обхват на дейността и обектите за събиране и транспортиране на отпадъци ще се актуализират ежегодно, съгласувано с Възложителя, за да бъдат отчетени всички промени - новопостроени сгради или разрушени такива, нови улици, улици с променена категоризация, паркове и/или други територии с обществено ползване, или други промени, по възлагане.

Обхватът, основните параметри и условията, при които ще се изпълняват дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, са подробно описани в Техническата спецификация (ТС).

Ориентировъчно, индикативно годишно количество отпадъци, които се очаква да попадат в обхвата на настоящата обществена поръчка за една година са в рамките на 32 000 тона.   

Посоченото количество отпадъци е прогнозно. В тази връзка представените данни могат да послужат на участниците в настоящата процедура единствено като ориентировъчни, и по никакъв начин не обвързват Община град Добрич с осигуряването им. Всеки участник в настоящата процедура, трябва да предвиди организация на дейностите по договора по начин, който гарантира качество и срок на изпълнение на услугите, съгласно изискванията на Възложителя.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Методология за изпълнение / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 131-347663
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16385
Title:

“Сметосъбиране и сметoизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
27/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД
National registration number: 831578348
Postal address: ул. Незабравка № 25, ет . 5
Town: гр. София
NUTS code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postal code: 1113
Country: Bulgaria
E-mail: office@wastesolutions.bg
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 000 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 6 000 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021