Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538759-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Stockholm: Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning

2021/S 206-538759

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens fastighetsverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4474
Postadress: Box 2263
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 103 16
Land: Sverige
Kontaktperson: Jesper Riis
E-post: jesper.riis@sfv.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sfv.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsultuppdrag, projekteringsledare till renoveringen av Kv Lejonet, Stockholms kommun

Referensnummer: 1059/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser projekteringsleding av renoveringen av flera hus i Kv Lejoner i centrala Stockholm. Projektet är ett säkerhetsprojekt och allt arbetet ska utföras i Stockholm på ett av SFV tillhandahållet projektkontor.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71312000 Byggnadsteknisk rådgivning
71315200 Byggkonsulttjänster
71541000 Byggteknisk projektledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Projektkontoret i centrala Stockholm.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser projekteringsleding av renoveringen av flera hus i Kv Lejoner i centrala Stockholm. Projektet är ett säkerhetsprojekt och allt arbetet ska utföras i Stockholm på ett av SFV tillhandahållet projektkontor i centrala Stockholm.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 085-220009
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/06/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Forsen Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556538-7700
Postadress: Box 208, Sveavägen 53, 4 tr
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 10124
Land: Sverige
E-post: anbud@forsen.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021