Services - 538759-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Stockholm: Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning

2021/S 206-538759

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Statens fastighetsverk
Nationellt registreringsnummer: 202100-4474
Postadress: Box 2263
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 103 16
Land: Sverige
Kontaktperson: Jesper Riis
E-post: jesper.riis@sfv.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sfv.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Konsultuppdrag, projekteringsledare till renoveringen av Kv Lejonet, Stockholms kommun

Referensnummer: 1059/21
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser projekteringsleding av renoveringen av flera hus i Kv Lejoner i centrala Stockholm. Projektet är ett säkerhetsprojekt och allt arbetet ska utföras i Stockholm på ett av SFV tillhandahållet projektkontor.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 8 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71312000 Byggnadsteknisk rådgivning
71315200 Byggkonsulttjänster
71541000 Byggteknisk projektledning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Projektkontoret i centrala Stockholm.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser projekteringsleding av renoveringen av flera hus i Kv Lejoner i centrala Stockholm. Projektet är ett säkerhetsprojekt och allt arbetet ska utföras i Stockholm på ett av SFV tillhandahållet projektkontor i centrala Stockholm.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 085-220009
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/06/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Forsen Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556538-7700
Postadress: Box 208, Sveavägen 53, 4 tr
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 10124
Land: Sverige
E-post: anbud@forsen.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 8 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021