Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538772-2021

22/10/2021    S206

Sverige-Linköping: Tjänster på elområdet

2021/S 206-538772

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Östergötland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0040
Postadress: CVU Upphandling
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Caroline Haag
E-post: caroline.haag@regionostergotland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lio.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Projektör - El

Referensnummer: UC-2020-254-2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71314100 Tjänster på elområdet
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

löpande behov av konsulttjänster inom projektering - el.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 400 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71310000 Byggtekniska konsulttjänster och byggnadstjänster
71320000 Byggtekniska konstruktionstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

löpande behov av konsulttjänster inom projektering - el.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 195-472048
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/02/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ramboll Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556133-0506
Postadress: Box 17009
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 10462
Land: Sverige
E-post: andreas.cronsioe@ramboll.se
Internetadress: http://www.ramboll.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 636 200.00 SEK / Högsta anbud: 1 177 500.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/02/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: WSP Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556057-4880
Ort: STOCKHOLM-GLOBEN
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 12188
Land: Sverige
E-post: magnus.nygren@wsp.com
Internetadress: http://www.wsp.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 636 200.00 SEK / Högsta anbud: 1 177 500.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/02/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SWECO Systems AB
Nationellt registreringsnummer: 556030-9733
Postadress: Box 34044
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 10026
Land: Sverige
E-post: ola.rinman@sweco.se
Internetadress: http://www.sweco.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 636 200.00 SEK / Högsta anbud: 1 177 500.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/10/2021