Services - 538833-2021

22/10/2021    S206

Poland-Łomianki: Snow-clearing services

2021/S 206-538833

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Łomianki
National registration number: 1181768394
Postal address: ul. Warszawska 115
Town: Łomianki
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-092
Country: Poland
Contact person: Referat Zamówień Publicznych
E-mail: tomasz.baran@poczta.lomianki.pl
Telephone: +48 228889843
Fax: +48 228889844
Internet address(es):
Main address: www.lomianki.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/lomianki
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”: Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe,

Reference number: RZP.271.20.2021
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1.Przedmiotem zamówienia jest: Cz. I Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023:1)Przedmiotem zamówienia jest całodobowe, zimowe utrzymanie 91 dróg gminnych o łącznej długości 68,668 km na terenie gminy Łomianki (wykaz dróg stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie: a)płużenia, b)sypania chlorkiem sodu, c)płużenia i posypywania chlorkiem sodu, d)sypania piaskiem, e)płużenia i posypywania piaskiem f)mechanicznego oczyszczenia pasa jezdni po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg po zakończonym sezonie zimowym. 2.Przedmiotem zamówienia jest: Cz. II ,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”: 1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące, bez powiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania, zimowe utrzymanie przystanków autobusowych (wykaz przystanków stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zam.)

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 470 681.19 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

Gmina Łomianki

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Część I Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023:

1) Przedmiotem zamówienia jest całodobowe, zimowe utrzymanie 91 dróg gminnych o łącznej długości 68,668 km na terenie gminy Łomianki (wykaz dróg stanowi załącznik

nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie:

a) płużenia,

b) sypania chlorkiem sodu,

c) płużenia i posypywania chlorkiem sodu,

d) sypania piaskiem,

e) płużenia i posypywania piaskiem

f) mechanicznego oczyszczenia pasa jezdni po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg po zakończonym sezonie zimowym.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji zimowego utrzymania do uzyskania standardu tzw. „czarnej jezdni” od podjęcia przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu działań / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część II przedmiotu zamówienia –,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90620000 Snow-clearing services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Main site or place of performance:

Gmina Łomianki

II.2.4)Description of the procurement:

2. Przedmiotem zamówienia jest: Część II ,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”:

1) Przedmiotem zamówienia jest bieżące, bez powiadomienia Wykonawcy o konieczności wykonania, zimowe utrzymanie przystanków autobusowych (wykaz przystanków stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia) oraz gminnych chodników, ścieżek rowerowych i parkingów (wykaz chodników, ścieżek rowerowych i parkingów stanowi załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia), obejmujące:

a) usuwanie śniegu, lodu i likwidowanie śliskości na terenie przystanków autobusowych, na długości zatok przystankowych, jednak nie mniej niż 40 mb, po 20 mb od słupka przystankowego lub wiat przystankowych oraz szerokości utwardzonej powierzchni przystanków do 5 mb od krawędzi drogi/zatoki przystankowej;

b) zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników, ścieżek rowerowych i parkingów;

c) zabezpieczenie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów przed śliskością poprzez posypywanie piaskiem z ewentualną domieszką NaCl w ilości 5-10 %.

d) spryzmowanie śniegu i lodu na krawędzi chodnika, ścieżki rowerowej i parkingu;

e) w przypadku mechanicznego odśnieżania przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody Zamawiającego na wprowadzenie urządzeń na chodniki, ścieżki rowerowe

i parkingi.

f) zabrania się składowania śniegu z zawartością środków chemicznych pod drzewami

i na trawnikach;

g) rozstawienie i sprzątnięcie pojemników zapewnianych oraz dostarczonych przez Wykonawcę (80 sztuk) – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, napełnienie pojemników mieszanką piaskowo-solną dostarczoną przez Wykonawcę (zabrania się stosowania środków chemicznych z wyłączeniem domieszki NaCl

w ilości 5-10%);

h) W przypadku wystąpienia sytuacji zalegania śniegu i powstania konieczności uprzątnięcia zgarniętego śniegu i lodu z przystanków autobusowych i parkingów Wykonawca podejmie się wywozu śniegu na wyraźne polecenie Zamawiającego nie częściej niż jeden raz w miesiącu, bez dodatkowego wynagrodzenia;

i) prace wykonywane będą na bieżąco bez powiadamiania Wykonawcy, w zależności od zjawisk atmosferycznych w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień. W przypadku braku opadów śnieżnych Wykonawca zobowiązany jest

2 razy w miesiącu prowadzić prace związane z bieżącym utrzymaniem czystości na wszystkich powierzonych do utrzymania przystankach, chodnikach, ścieżkach rowerowych i parkingach obejmujące w szczególności zamiatanie piasku oraz usuwanie innych zanieczyszczeń (w szczególności niedopałki papierosów, kapsle, itp.);

j) Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do przystąpienia do uprzątnięcia przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów gminnych w ramach zimowego utrzymania w czasie 1 godziny od momentu uzyskania polecenia Zamawiającego o potrzebie wykonania usługi.

k) Zamawiający, w zależności od faktycznych potrzeb, zastrzega sobie możliwość interwencyjnego wskazywania dodatkowych chodników i parkingów położonych na terenie gminy Łomianki do akcji zimowego utrzymania, niewymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. Przewidywana długość chodników do zimowego utrzymania w ramach interwencyjnych wskazań – 10.000,00 mb. Przewidywana powierzchnia parkingów do zimowego utrzymania

w ramach interwencyjnych wskazań – 2.000,00 m2.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin płatności faktury / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas przystąpienia do interwencyjnego odśnieżania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-413334
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Część I przedmiotu zamówienia –„Całodobowe, zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD ZIELENI Sp. z o.o.
National registration number: NIP 113 24 01 297; REGON 015428462
Postal address: ul. Wólczyńska 133 Bud.7 lok. 115
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-919
Country: Poland
E-mail: SEKRETARIAT@ZAKLAD-ZIELENI.WAW.PL
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 735 185.19 PLN
Total value of the contract/lot: 1 702 815.68 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Część II przedmiotu zamówienia –,,Całodobowe, zimowe utrzymanie przystanków, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie miasta i gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023”.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
08/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz
National registration number: NIP 118-009-43-15; REGON 011773311
Postal address: ul. Arkuszowa 43
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 01-934
Country: Poland
E-mail: iwona.radomska@bys.com.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 444 444.44 PLN
Total value of the contract/lot: 894 000.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp

oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,

aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny

niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji,

jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587803
Internet address: http://https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021