Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 538868-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Data network management and support services

2021/S 206-538868

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd Dozoru Technicznego
Postal address: ul. Szczęśliwicka 34
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-353
Country: Poland
Contact person: Paweł Moch
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
Telephone: +48 225722325
Fax: +48 225722388
Internet address(es):
Main address: www.udt.gov.pl
Address of the buyer profile: www.udt.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Państwowa osoba prawna
I.5)Main activity
Other activity: Bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług kolokacji dla Głównego i Zapasowego CPD - ZP-DI-54/21

Reference number: ZP-DI-54/21
II.1.2)Main CPV code
72315000 Data network management and support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kolokacji: część nr 1 - dla Głównego CPD oraz część.nr 2 - dla Zapasowego CPD.

Lokalizacja dotychczasowego Głównego CPD (gwarantowana do 20.12.2021 r.) – ul. Grochowska 21a w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 i nr 2 został zawarty w załącznikach do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Formularz Cenowy oraz Projektowane Postanowienia Umowy (wzór umowy).

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 162 289.12 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

usługa kolokacji dla Głównego CPD

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
72315000 Data network management and support services
72315100 Data network support services
72411000 Internet service providers ISP
72514100 Facilities management services involving computer operation
72317000 Data storage services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Terytorium świadczenia usług Głównego Centrum Przetwarzania Danych tylko do terytorium prawego brzegu Wisły i maksymalnie w promieniu 20 km (tzn. linii prostej) od Centrali UDT w Warszawie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kolokacji:

Część nr 1 - dla Głównego CPD poprzez:

a) relokację (przeniesienie) sprzętu Zamawiającego;

b) zapewnienie odpowiedniej dedykowanej powierzchni wyposażonej w 6 perforowanych szaf serwerowych rack 19” i utrzymanie funkcjonowania środowisk IT Zamawiającego;

c) świadczenie dostępu do punktu wymiany ruchu na poziomie międzyoperatorskim przez zapewnienie fizycznego połączenia pomiędzy Głównym CPD a siecią Operatora;

d) świadczenie dostępu do sieci Internet;

e) świadczenie usług towarzyszących na warunkach opisanych w postanowieniach Umowy i OPZ stanowiącym Załącznik do Umowy.

Lokalizacja dotychczasowego Głównego CPD (gwarantowana do 20.12.2021 r.) – ul. Grochowska 21a w Warszawie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Najkrótsza odległość geograficzna od Centrali UDT wyrażona w [km] / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Obiekt oferuje szafy serwerowe o wysokości wyrażonej w RU / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Wydany dla organizacji z uwzględnieniem obiektu kolokacji certyfikat ISO 22301 / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Wydany dla organizacji z uwzględnieniem obiektu kolokacji (Data Center) certyfikat ISO 27001 (w zakresie dostarczanie i utrzymanie usług centrum danych, w tym transmisji danych, kolokacji, hostingu, dostępu do Internetu) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Obiekt certyfikowany przez Uptime Institute TIER III lub zgodnie z normą EN/PN 50600 / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Obiekt typu Carrier-Neutral (obiekt neutralny dla operatora Centrum Przetwarzania Danych, który jest całkowicie niezależny od tych dostawców sieci, nie jest własnością ani nie jest obsługiwany przez jednego dostawcę usług internetowych) / Weighting: 3
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, które zostały opisane w załączniku do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (wzór umowy - par. 8).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia opcji polegających na zapewnieniu przez Wykonawcę dodatkowej energii elektrycznej przeznaczonej na zasilanie i chłodzenie urządzeń Zamawiającego (zwiększone zapotrzebowanie względem zamówienia podstawowego.

Zamawiający, w trakcie trwania Umowy, może skorzystać z prawa opcji w postaci zwiększonego zapotrzebowania na zasilanie i chłodzenie w stosunku do podstawowego zapotrzebowania wymienionego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie w trakcie trwania Umowy.

Przesłanką do złożenia zlecenia realizacji opcji jest możliwość przekroczenia podstawowego zapotrzebowania na zasilanie i chłodzenie urządzeń Zamawiającego.

Zlecenie realizacji opcji powinno zostać przekazane Wykonawcy na co najmniej 3 miesiące przed terminem potencjalnego przekroczenia podstawowego zapotrzebowania na zasilanie i chłodzenie.

Zamawiający ma prawo zlecać realizację opcji do limitu wskazanego w Formularzu cenowym.

Osobą uprawnioną do składania zlecenia realizacji opcji jest Dyrektor Departamentu Informatyki.

Zamawiający jest uprawniony do zlecania realizacji opcji w całości lub w części przesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany we wzorze umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: w części nr 1 - Przygotowanie usług kolokacji dla Głównego CPD musi nastąpić w terminie do 30.11.2021r. jednak nie wcześniej niż 31.10.2021. Świadczenie usług będzie realizowane max do 60 miesięcy od dnia uruchomienia usług kolokacji potwierdzonych protokołem odbioru lub do wyczerpania łącznej kwoty brutto wskazanej w umowie, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

II.2)Description
II.2.1)Title:

usługa kolokacji dla Zapasowego CPD

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72315000 Data network management and support services
72315100 Data network support services
72411000 Internet service providers ISP
72514100 Facilities management services involving computer operation
72317000 Data storage services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Terytorium świadczenia usług Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych tylko do terytorium lewego brzegu Wisły i maksymalnie w promieniu 20 km (tzn. linii prostej) od Centrali UDT w Warszawie

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kolokacji:

Część nr 2 - dla Zapasowego CPD poprzez:

a) relokację (przeniesienie) sprzętu Zamawiającego;

b) zapewnienie odpowiedniej dedykowanej powierzchni wyposażonej w 4 perforowane szafy serwerowe rack 19” i utrzymanie funkcjonowania środowisk IT Zamawiającego;

c) świadczenie usług transmisji danych DWDM przez zapewnienie fizycznego połączenia pomiędzy Zapasowym CPD i Głównym CPD;

d) świadczenie dostępu do punktu wymiany ruchu na poziomie międzyoperatorskim przez zapewnienie fizycznego połączenia pomiędzy Zapasowym CPD a siecią Operatora;

e) świadczenie dostępu do sieci Internet;

f) świadczenie usług towarzyszących na warunkach opisanych w postanowieniach Umowy i OPZ stanowiącym Załącznik do Umowy.

Lokalizacja dotychczasowego Głównego CPD (gwarantowana do 20.12.2021 r.) – ul. Grochowska 21a w Warszawie.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Najkrótsza odległość geograficzna od Centrali UDT wyrażona w [km] / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Obiekt oferuje szafy serwerowe o wysokości wyrażonej w RU / Weighting: 8
Quality criterion - Name: Wydany dla organizacji z uwzględnieniem obiektu kolokacji certyfikat ISO 22301 / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Wydany dla organizacji z uwzględnieniem obiektu kolokacji (Data Center) certyfikat ISO 27001 (w zakresie dostarczanie i utrzymanie usług centrum danych, w tym transmisji danych, kolokacji, hostingu, dostępu do Internetu) / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Obiekt certyfikowany przez Uptime Institute TIER III lub zgodnie z normą EN/PN 50600 / Weighting: 3
Quality criterion - Name: Obiekt typu Carrier-Neutral (obiekt neutralny dla operatora Centrum Przetwarzania Danych, który jest całkowicie niezależny od tych dostawców sieci, nie jest własnością ani nie jest obsługiwany przez jednego dostawcę usług internetowych) / Weighting: 3
Price - Weighting: 70
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający, zgodnie z zapisem art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, które zostały opisane w załączniku do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (wzór umowy - par. 8).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia opcji polegających na zapewnieniu przez Wykonawcę dodatkowej energii elektrycznej przeznaczonej na zasilanie i chłodzenie urządzeń Zamawiającego (zwiększone zapotrzebowanie względem zamówienia podstawowego.

Zamawiający, w trakcie trwania Umowy, może skorzystać z prawa opcji w postaci zwiększonego zapotrzebowania na zasilanie i chłodzenie w stosunku do podstawowego zapotrzebowania wymienionego w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do Umowy.

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji wielokrotnie w trakcie trwania Umowy.

Przesłanką do złożenia zlecenia realizacji opcji jest możliwość przekroczenia podstawowego zapotrzebowania na zasilanie i chłodzenie urządzeń Zamawiającego.

Zlecenie realizacji opcji powinno zostać przekazane Wykonawcy na co najmniej 3 miesiące przed terminem potencjalnego przekroczenia podstawowego zapotrzebowania na zasilanie i chłodzenie.

Zamawiający ma prawo zlecać realizację opcji do limitu wskazanego w Formularzu cenowym.

Osobą uprawnioną do składania zlecenia realizacji opcji jest Dyrektor Departamentu Informatyki.

Zamawiający jest uprawniony do zlecania realizacji opcji w całości lub w części przesłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany we wzorze umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Termin wykonania zamówienia: w części nr 2 - Przygotowanie usług kolokacji dla Zapasowego CPD maksymalnie do 60 dni od dnia zawarcia umowy. Świadczenie usług będzie realizowane max do 48 miesięcy od dnia uruchomienia usług kolokacji potwierdzonych protokołem odbioru lub do wyczerpania łącznej kwoty brutto wskazanej w umowie, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 096-251185
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

usługa kolokacji dla Głównego CPD

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ATM S.A.
Postal address: ul. Grochowska 21a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-186
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 868 808.80 PLN
Total value of the contract/lot: 2 221 757.40 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

zakres prac - relokacja

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

usługa kolokacji dla Zapasowego CPD

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ATM S.A.
Postal address: ul. Grochowska 21a
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 04-186
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 293 480.32 PLN
Total value of the contract/lot: 2 277 306.72 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

zakres prac - relokacja

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, które należy złożyć wraz z ofertą:

a)Formularz oferty (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ

b)Formularz cenowy (wypełniony i podpisany) - wzór zał. do SWZ

c)Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy) - wzór zał. do SWZ

d)Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z SWZ pkt. 1 rozdz. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryterium oceny ofert, Zamawiający żąda złożenia wraz

z ofertą (dotyczy części nr 1 – świadczenie usług kolokacji dla Głównego CPD oraz części nr 2

– świadczenie usług kolokacji dla Zapasowego CPD):

a) Wydany dla organizacji z uwzględnieniem obiektu kolokacji certyfikat ISO 22301 (plan ciągłości działania);

b) Wydany dla organizacji z uwzględnieniem obiektu kolokacji certyfikat ISO 27001

(w zakresie dostarczanie i utrzymanie usług centrum danych, w tym transmisji danych, kolokacji, hostingu, dostępu do Internetu);

c) Dokument potwierdzający, że oferowany obiekt jest certyfikowany przez Uptime Institute TIER III lub zgodnie z normą EN/PN 50600 min. TIER III;

d) oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że oferowany obiekt jest typu Carrier-Neutral (obiekt neutralny dla operatora Centrum Przetwarzania Danych, który jest całkowicie niezależny od tych dostawców sieci, nie jest własnością, ani nie jest obsługiwany przez jednego dostawcę usług internetowych, neutralność operatorów odnosi się do Centrów Danych neutralnych dla operatorów lub Centrów Danych, które umożliwiają wzajemne połączenia między wieloma dostawcami usług kolokacji i połączeń wzajemnych, Centra Danych neutralne dla operatorów nie są powiązane z żadnym dostawcą usług telekomunikacyjnym, ISP lub innym);

e)Wadium

f) Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy).

g)Oświadczenia i / lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. (jeżeli Wykonawca składając ofertę zastrzega takie informacje).

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości:

dotyczy części nr 1 – świadczenie usług kolokacji dla Głównego CPD: 60 000,00 zł

dotyczy części nr 2 – świadczenie usług kolokacji dla Zapasowego CPD: 50 000,00 zł

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny podanej w ofercie, a dotyczącej zamówienia podstawowego. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w art. 515 ust 1 pkt. 1 lit. a. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień. Odwołanie w przypadkach innych niż powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021