Services - 539124-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Celje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 206-539124

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Nacionalna identifikacijska številka: 5814251000
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Eva Koncilja
E-naslov: eva.koncilja@dars.si
Telefon: +386 13009916
Telefaks: +386 13009929
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.dars.si/
I.4)Vrsta javnega naročnika
Druga vrsta: Gradnje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: Gradnje in vzdrževanje avtocest v Republiki Sloveniji

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi, sever; sklop F - Jenina

Referenčna številka dokumenta: 000112/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi, sever; sklop F - Jenina

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 261 217.75 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

000112/2021

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Predmet javnega naročila je rezervni projekt za EKP 2014 - 2020 (PN 7.2)

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 131-347635
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 1
Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
14/10/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: IGMAT, Inštitut za gradbene materiale, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5498503000
Poštni naslov: Zadobrovška cesta 4
Kraj: Ljubljana - Polje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1260
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 5866324000
Poštni naslov: Dimičeva ulica 12
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 262 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 261 217.75 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 28 037.50 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Poštni naslov: Ulica XIV. divizije 4
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/10/2021