TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 539127-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve

2021/S 206-539127

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Nacionalna identifikacijska številka: 5874025000
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Zoran Kalaković, Zoran Kalaković
E-naslov: zoran.kalakovic@ljubljana.si
Telefon: +386 13064408
Telefaks: +386 13064407
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ljubljana.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2023

Referenčna številka dokumenta: 430-273/2019-270
II.1.2)Glavna koda CPV
71250000 Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet javnega naročila je izvajanje okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2023.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 2 852 049.20 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71250000 Arhitekturne, inženirske in geodetske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Šifra NUTS: SI041 Osrednjeslovenska
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izvajanje okvirnega sporazuma za izvajanje geodetskih storitev na območju Mestne občine Ljubljana za obdobje 2019-2023.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov - Ime: Vrednost točke / Ponder: 90
Merilo stroškov - Ime: Pooblaščeni inženirji s področja geodezije na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločne čas / Ponder: 10
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 184-448840
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
30/09/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: GEODETSKA DRUŽBA, geodezija, informatika in storitve, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 2351943000
Poštni naslov: Gerbičeva ulica 59C
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5075947000
Poštni naslov: Ukmarjeva ulica 4
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa: 42 834.10 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Vrednost brez DDV: 7 748.05 EUR
Delež: 18 %

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Podatki se nanašajo na sporočanje transparentnosti za veljavne okvirne sporazume - 2. KVARTAL 2021 - OD 1.4.2021 do 30.6.2021

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Poštni naslov: Mestni trg 1
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/10/2021