Services - 539213-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Domžale: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 206-539213

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA DOMŽALE
Nacionalna identifikacijska številka: 5880513000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 69
Kraj: Domžale
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Oddelek za investicije, Sonja Spruk
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17211736
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA MENGEŠ
Nacionalna identifikacijska številka: 5880483000
Poštni naslov: Slovenska cesta 30
Kraj: Mengeš
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1234
Država: Slovenija
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17220120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA TRZIN
Nacionalna identifikacijska številka: 1358561000
Poštni naslov: Mengeška cesta 22
Kraj: Trzin
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1236
Država: Slovenija
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17220120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA MORAVČE
Nacionalna identifikacijska številka: 5880505000
Poštni naslov: Vegova ulica 9
Kraj: Moravče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1251
Država: Slovenija
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17220120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA LUKOVICA
Nacionalna identifikacijska številka: 5880491000
Poštni naslov: Stari trg 1
Kraj: Lukovica
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1225
Država: Slovenija
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17220120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

IZVEDBA PREGLEDA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI IN IZVAJANJE STORITEV NADZORA PRI ŠIRITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJI PODZEMNE GARAŽE ZD DOMŽALE

Referenčna številka dokumenta: JN-3694
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročnik namerava zgraditi dve etaži podzemne garaže in nad garažami prizidek k Zdravstvenemu domu Domžale, zato išče izvajalca, ki bo opravljal storitev nadzora. Izvajalec bo torej skrbel, da bo celoten objekt pravočasno in kvalitetno zgrajen in v predpisanem roku predan v uporabo. Istočasno bo naloga izvajalca, da pred objavo javnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del, skrbno pregleda PZI projektno dokumentacijo, po potrebi predlaga spremembe/popravke le-te ter pripravi poročilo o pregledu.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 172 300.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Mestni trg 2, 1230 Domžale

II.2.4)Opis javnega naročila:

JN-3694

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: MERILO KADRA / Ponder: 16
Merilo kakovosti - Ime: MERILO DELOVNE RAZMERE PONUDNIKA / Ponder: 3
Cena - Ponder: 81
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 118-310439
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
07/10/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5015375000
Poštni naslov: Bleiweisova cesta 14
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 180 888.15 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 172 300.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: OBČINA DOMŽALE
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 69
Kraj: Domžale
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/10/2021