Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539213-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Domžale: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 206-539213

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA DOMŽALE
Nacionalna identifikacijska številka: 5880513000
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 69
Kraj: Domžale
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Oddelek za investicije, Sonja Spruk
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17211736
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA MENGEŠ
Nacionalna identifikacijska številka: 5880483000
Poštni naslov: Slovenska cesta 30
Kraj: Mengeš
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1234
Država: Slovenija
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17220120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA TRZIN
Nacionalna identifikacijska številka: 1358561000
Poštni naslov: Mengeška cesta 22
Kraj: Trzin
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1236
Država: Slovenija
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17220120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA MORAVČE
Nacionalna identifikacijska številka: 5880505000
Poštni naslov: Vegova ulica 9
Kraj: Moravče
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1251
Država: Slovenija
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17220120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OBČINA LUKOVICA
Nacionalna identifikacijska številka: 5880491000
Poštni naslov: Stari trg 1
Kraj: Lukovica
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1225
Država: Slovenija
E-naslov: vlozisce@domzale.si
Telefon: +386 17220120
Telefaks: +386 17220120
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.domzale.si
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

IZVEDBA PREGLEDA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI IN IZVAJANJE STORITEV NADZORA PRI ŠIRITVI ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJI PODZEMNE GARAŽE ZD DOMŽALE

Referenčna številka dokumenta: JN-3694
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročnik namerava zgraditi dve etaži podzemne garaže in nad garažami prizidek k Zdravstvenemu domu Domžale, zato išče izvajalca, ki bo opravljal storitev nadzora. Izvajalec bo torej skrbel, da bo celoten objekt pravočasno in kvalitetno zgrajen in v predpisanem roku predan v uporabo. Istočasno bo naloga izvajalca, da pred objavo javnega razpisa za izbor izvajalca gradbenih del, skrbno pregleda PZI projektno dokumentacijo, po potrebi predlaga spremembe/popravke le-te ter pripravi poročilo o pregledu.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 172 300.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Mestni trg 2, 1230 Domžale

II.2.4)Opis javnega naročila:

JN-3694

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: MERILO KADRA / Ponder: 16
Merilo kakovosti - Ime: MERILO DELOVNE RAZMERE PONUDNIKA / Ponder: 3
Cena - Ponder: 81
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2021/S 118-310439
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
07/10/2021
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: DOMPLAN, družba za inženiring, nepremičnine, urbanizem in energetiko, d.d.
Nacionalna identifikacijska številka: 5015375000
Poštni naslov: Bleiweisova cesta 14
Kraj: Kranj
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 4000
Država: Slovenija
Izvajalec je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 180 888.15 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 172 300.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: OBČINA DOMŽALE
Poštni naslov: Ljubljanska cesta 69
Kraj: Domžale
Poštna številka: 1230
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/10/2021