Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539251-2021

22/10/2021    S206

Poland-Szczecin: Architectural design services

2021/S 206-539251

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 202-527817)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Postal address: ul. Piotra Skargi 9 -11
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-965
Country: Poland
Contact person: mgr Izabela Bobik , mgr Małgorzata Jarosz
E-mail: przetargi@109szpital.pl
Telephone: +48 918105982
Fax: +48 918105982
Internet address(es):
Main address: www.109szpital.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/109szpital

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy, modernizacji i wyposażenia budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Reference number: RPoZP 27/2021
II.1.2)Main CPV code
71220000 Architectural design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy, modernizacji i wyposażenia budynku Przychodni Specjalistycznej 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 202-527817

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 11/01/2022
Read:
Date: 16/02/2022
VII.2)Other additional information: