Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539260-2021

22/10/2021    S206

Sweden-Mölndal: Railway engineering services

2021/S 206-539260

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 186-483039)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Mölndals stad
National registration number: 212000-1363
Postal address: Göteborgsvägen 11-17
Town: Mölndal
NUTS code: SE232 Västra Götalands län
Postal code: 431 82
Country: Sweden
Contact person: Charlotte Fjellner
E-mail: charlotte.fjellner@molndal.se
Internet address(es):
Main address: http://www.molndal.se

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Generalkonsult för Järnvägen i Mölndal

Reference number: KS 294/2021
II.1.2)Main CPV code
71311230 Railway engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Upphandlingens syfte är att säkerställa Mölndals stads behov av konsulttjänster kopplat till stadsutveckling föranledd av järnvägsutbyggnaden och de utmaningar staden kommer ställas inför med anledningen av järnvägens framdragning. Staden efterfrågar ett team av konsulter inom olika kompetensområden som staden kan avropa när behov uppstår. Behovet av konsulter och kompetensområden kommer variera över tid.

Takvolymen för hela avtalsperioden är 15 000 000 SEK.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 186-483039

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Instead of:
Date: 25/10/2021
Local time: 23:59
Read:
Date: 03/02/2022
Local time: 23:59
Section number: IV.2.6)
Place of text to be modified: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
Instead of:
Date: 01/03/2022
Read:
Date: 01/09/2022
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Anbudsöppning
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 00:00
Read:
Date: 04/02/2022
Local time: 00:00
VII.2)Other additional information: