Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539261-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Office cleaning services

2021/S 206-539261

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 181-470019)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
National registration number: NIP 525-22-83-365, REGON 015608709
Postal address: Jasna 2/4
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 00-013
Country: Poland
Contact person: Piotr Kosicki
E-mail: piotr.kosicki@warszawa.wsa.gov.pl
Telephone: +48 225537865
Internet address(es):
Main address: http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/wsa_warszawa/proceedings

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Reference number: WSA-ZP-06-2021
II.1.2)Main CPV code
90919200 Office cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w budynku i na zewnątrz budynku, utrzymanie czystości w ramach „serwisu”, zimowe utrzymanie, mycie okien – w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie, ul. Jana Pankiewicza 4 w Warszawie, VIII Wydziale Zamiejscowym w Radomiu zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 7 w Radomiu. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawierają Projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik Nr 2 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 181-470019

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 26/10/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 11:10
Read:
Date: 26/10/2021
Local time: 11:10
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 19/01/2022
Read:
Date: 23/01/2022
VII.2)Other additional information: