Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539279-2021

22/10/2021    S206

Poland-Tykocin: Refuse and waste related services

2021/S 206-539279

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 162-427001)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Tykocin
National registration number: 05065917700000
Postal address: ul. 11 Listopada 8
Town: Tykocin
NUTS code: PL841 Białostocki
Postal code: 16-080
Country: Poland
Contact person: Iwona Dworzańczyk
E-mail: sekretariat@umtykocin.pl
Telephone: +48 857181627
Fax: +48 856869312
Internet address(es):
Main address: https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl
Address of the buyer profile: https://bip.um.tykocin.wrotapodlasia.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Tykocin

Reference number: RNZ.271.2.10.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych w granicach administracyjnych Gminy Tykocin.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 162-427001

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Początek: 01/01/2022

Read:

Początek: rozpoczęcie realizacji umowy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

VII.2)Other additional information:

W sekcji VI pkt 3) "Informacje dodatkowe" wprowadza się zapis: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, na warunkach tożsamych z warunkami wykonywania zamówienia podstawowego (Zamawiający na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego), wartość tych usług nie może przekroczyć 40 % wartości podstawowego zamówienia.