Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539347-2021

22/10/2021    S206

Poland-Barlinek: Refuse and waste related services

2021/S 206-539347

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 201-524429)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Barlinek
National registration number: REGON: 210967047
Postal address: u. Niepodległości 20
Town: Barlinek
NUTS code: PL428 Szczeciński
Postal code: 74-320
Country: Poland
Contact person: Magdalena Bakalarczyk-Wilk
E-mail: umig@barlinek.pl
Telephone: +48 957465576
Fax: +48 957461704
Internet address(es):
Main address: www.barlinek.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/barlinek

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Reference number: RGN.271.2.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Barlinek w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-524429

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: III.1.1
Instead of:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Burmistrza Barlinka, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Barlinek, obejmujące odpady o kodach:

15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07,

16 01 03, 16 02 16,

17 01 02, 17 01 07, 17 03 80, 17 04 05, 17 06 04,

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 10 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21* 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*,

20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99,

20 02 01,

20 03 01, 20 03 07;

2) posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów obejmujące odpady o kodach:

15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07,

16 01 03, 16 02 16,

17 01 02, 17 01 07, 17 03 80, 17 04 05, 17 06 04,

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 10 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21* 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*,

20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99,

20 02 01,

20 03 01, 20 03 07;

chyba, że Wykonawca wykaże, iż jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności lub wykaże, że transport odpadów kwalifikowanych po wyżej wymienionych kodach nie wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia;

3) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Read:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Burmistrza Barlinka, w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Barlinek, obejmujące odpady o kodach:

15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07,

16 01 03, 16 02 16,

17 01 02, 17 01 07, 17 03 80, 17 04 05, 17 06 04,

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21* 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*,

20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99,

20 02 01,

20 03 01, 20 03 07;

2) posiada aktualne zezwolenie właściwego organu na transport odpadów obejmujące odpady o kodach:

15 01 01, 15 01 02, 15 01 06, 15 01 07,

16 01 03, 16 02 16,

17 01 02, 17 01 07, 17 03 80, 17 04 05, 17 06 04,

20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 13*, 20 01 19*, 20 01 21* 20 01 23*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 31*,

20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99,

20 02 01,

20 03 01, 20 03 07;

chyba, że Wykonawca wykaże, iż jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności lub wykaże, że transport odpadów kwalifikowanych po wyżej wymienionych kodach nie wymaga posiadania przez Wykonawcę zezwolenia;

3) posiada aktualny wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

VII.2)Other additional information:

Zamawiający prostuje oczywistą pomyłkę oznaczenia kodowego odpadu: zamiast 20 10 11 winno być 20 01 11