Services - 539351-2021

22/10/2021    S206

Poland-Tarnowskie Góry: Construction management services

2021/S 206-539351

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 173-451774)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Tarnowskie Góry
Postal address: Rynek 4
Town: Tarnowskie Góry
NUTS code: PL228 Bytomski
Postal code: 42-600
Country: Poland
Contact person: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Telephone: +48 323933856
Fax: +48 323933855
Internet address(es):
Main address: https://bip.tarnowskiegory.pl
Address of the buyer profile: https://bip.tarnowskiegory.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

Reference number: BZP.271.32.2021
II.1.2)Main CPV code
71540000 Construction management services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 173-451774

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.5
Place of text to be modified: Kryteria udzielenia zamówienia
Instead of:

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium kosztu związanego z okolicznością przedłużenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane / Waga: 20.00

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Waga: 10.00

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu - Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta 1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Read:

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Waga 20,00;

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu -Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Waga:20:00;

Cena - Waga:60,00

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 26/01/2022
Read:
Date: 01/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: