Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539351-2021

22/10/2021    S206

Poland-Tarnowskie Góry: Construction management services

2021/S 206-539351

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 173-451774)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Tarnowskie Góry
Postal address: Rynek 4
Town: Tarnowskie Góry
NUTS code: PL228 Bytomski
Postal code: 42-600
Country: Poland
Contact person: Biuro Zamówień Publicznych
E-mail: bzp@um.tgory.pl
Telephone: +48 323933856
Fax: +48 323933855
Internet address(es):
Main address: https://bip.tarnowskiegory.pl
Address of the buyer profile: https://bip.tarnowskiegory.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”

Reference number: BZP.271.32.2021
II.1.2)Main CPV code
71540000 Construction management services
II.1.3)Type of contract
Services

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 173-451774

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.5
Place of text to be modified: Kryteria udzielenia zamówienia
Instead of:

Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium kosztu związanego z okolicznością przedłużenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane / Waga: 20.00

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Waga: 10.00

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu - Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta 1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Waga: 10.00

Cena - Waga: 60.00

Read:

Kryterium jakości - Nazwa: Zwiększenie wysokości kary umownej za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w jakikolwiek zakresie wskazanym w §24 ust. 2 umowy / Waga 20,00;

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Kierownika Zespołu -Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Eksperta1) w pełnieniu funkcji Kierownika Projektu/Koordynatora Czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Inżyniera Kontraktu/Rezydenta Kontraktu w zarządzaniu i nadzorowaniu inwestycji / Waga:20:00;

Cena - Waga:60,00

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 26/01/2022
Read:
Date: 01/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 29/10/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: