Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539363-2021

22/10/2021    S206

Poland-Warsaw: Cleaning services

2021/S 206-539363

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 197-514005)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie
National registration number: 5272825616
Postal address: ul. Żelazna 59 A
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 00-848
Country: Poland
Contact person: Ewa Paryż
E-mail: ewa.paryz@wodypolskie.gov.pl
Telephone: +48 815310318
Fax: +48 815310301
Internet address(es):
Main address: https://www.wody.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi sprzątania w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie na okres 36 miesięcy – 2 części.

Reference number: LU.ROZ.2810.87.2021
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń oraz utrzymaniu w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach pomocniczych, technicznych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, ciągach komunikacyjnych w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie , przy ul. Leszka Czarnego 3 oraz w siedzibie Zarządu Zlewni w Zamościu, ul.Młyńska 27. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy przedstawione został w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz wzorze umowy , stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 197-514005

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 11/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 15/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert.
Instead of:
Date: 11/11/2021
Local time: 10:10
Read:
Date: 15/11/2021
Local time: 10:10
VII.2)Other additional information: