Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539390-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Liberec: Building-inspection services

2021/S 206-539390

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 183-476489)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Krajská nemocnice Liberec, a.s.
National registration number: 27283933
Postal address: Husova 357/10
Town: Liberec I - Staré Město
NUTS code: CZ051 Liberecký kraj
Country: Czechia
Contact person: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
E-mail: vz@mt-legal.com
Telephone: +420 222866555
Internet address(es):
Main address: http://www.nemlib.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/KNL

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Technický dozor stavebníka (TDS) - ,,Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s."

II.1.2)Main CPV code
71315400 Building-inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) při realizaci stavby s názvem „Modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s.“ (dále též jen „stavba“ či „dílo“).

Účelem veřejné zakázky je provedení všech činností TDS tak, aby stavba byla provedena kvalitně, řádně a včas (zajištění součinnosti stavebníka se zhotovitelem stavby tak, aby nevznikly důvody k prodloužení termínu výstavby na straně objednatele), aby dodané dílo bylo plně funkční, provozuschopné a plně způsobilé k užívání dle potřeb zadavatele a ke stanovenému účelu, v souladu se všemi stupni projektové dokumentace.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 183-476489

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 21/10/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 25/10/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: