Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539392-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Internet development services

2021/S 206-539392

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 187-486697)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika - Český statistický úřad (ČSÚ), organizační složka státu
National registration number: 00025593
Postal address: Na padesátém 81
Town: Praha 10 - Strašnice
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 100 82
Country: Czechia
Contact person: Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o. - Linda Robovská
E-mail: administrace@krutakpartners.cz
Telephone: +420 222261460
Internet address(es):
Main address: https://www.czso.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CSU

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Portál pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ a webová aplikace pro prezentaci výsledků SLDB 2021

II.1.2)Main CPV code
72420000 Internet development services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 a pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ (dále také jako „PDI“ nebo „Portál diseminace informací“). Diseminací dat se rozumí různé formy prezentace výsledků, od poskytnutí dat různým skupinám uživatelů v definovaných formátech prostřednictvím rozhraní pro stažení až po webovou prezentaci dat v tabulkové, geografické či grafické podobě (různé typy grafů a diagramů, kartodiagramy atd.). Jednotlivé formy diseminace budou zajišťovány samostatnými systémy nebo aplikacemi (nástroji diseminace), které budou v rámci PDI průběžně rozvíjeny, doplňovány nebo nahrazovány, a to ve formě „zásuvných modulů“. Datovými zdroji pro jednotlivé formy diseminace mohou být interní datové zdroje zadavatele i externí datové zdroje dalších subjektů.

Podrobně viz ZD.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 187-486697

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 01/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 11:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 01/11/2021
Local time: 11:05
Read:
Date: 02/11/2021
Local time: 11:05
VII.2)Other additional information: