Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539402-2021

22/10/2021    S206

Poland-Bydgoszcz: Interior design services

2021/S 206-539402

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 203-530688)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Bydgoszcz
National registration number: 092351297
Postal address: ul. Jezuicka 1
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-102
Country: Poland
Contact person: Joanna Woźniewska - Wydział Zamówień Publicznych
E-mail: przetargi@um.bydgoszcz.pl
Telephone: +48 525858046
Fax: +48 525858273
Internet address(es):
Main address: www.bydgoszcz.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy

Reference number: WZP.271.18.2021.E
II.1.2)Main CPV code
79932000 Interior design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach wskazanych poniżej, przy czym nadrzędnym dokumentem jest załącznik nr 1 - Scenariusz merytoryczny wystawy. Załączniki należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania i uruchomienia wystawy stałej Parku Kultury zlokalizowanej na parterze i I piętrze Spichrza Zbożowego Młynów Rothera w Bydgoszczy. Zakres dotyczący ewentualnych robót budowlanych i wyposażenia na II, III i IV piętrze (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, coworkingowe, sala wielofunkcyjna, w tym przestrzeń do wystaw czasowych) będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia publicznego.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 203-530688

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.4
Place of text to be modified: Opis zamówienia
Instead of:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach wskazanych poniżej, przy czym nadrzędnym dokumentem jest załącznik nr 1 - Scenariusz merytoryczny wystawy. Załączniki należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania i uruchomienia wystawy stałej Parku Kultury zlokalizowanej na parterze i I piętrze Spichrza Zbożowego Młynów Rothera w Bydgoszczy. Zakres dotyczący ewentualnych robót budowlanych i wyposażenia na II, III i IV piętrze (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, coworkingowe, sala wielofunkcyjna, w tym przestrzeń do wystaw czasowych) będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia publicznego.

2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych (próbki), tj. propozycji aplikacji multimedialnej dla stanowiska multimedialnego pn. „Węzły - jak wiązać węzły" wraz z opisem jej działania i funkcjonalności, w postaci storyboard - projektu graficznego aplikacji w formie dokumentu .pdf (maksymalnie 10 stron A4) oraz próbki wideo przedstawiającej planowane działanie aplikacji w formie pliku .mp4 w rozdzielczości 1920x1080 pikseli (długość min. 40 - max. 90 sekund).

Uwaga: złożone wraz z ofertą ww. przedmiotowe środki dowodowe (próbki) podlegają ocenie w kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XVII swz.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie koncepcji wystawy stałej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego – w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy;

2. Wykonanie projektu wykonawczego wystawy stałej – w terminie 3 tygodni od dnia zaakceptowania koncepcji wystawy stałej przez Zamawiającego.

3. Wykonanie przestrzeni wystawy stałej, wykonanie, dostawa i instalacja elementów wystawy stałej, uruchomienie wystawy i jej elementów oraz przeszkolenie Personelu Zamawiającego – w terminie 22 tygodni od dnia zaakceptowania projektu wykonawczego wystawy stałej.

Read:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie wystawy stałej Parku Kultury w Spichrzu Zbożowym kompleksu Młyna Rothera przy ul. Mennica w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach określonych w SWZ z załącznikami. Przedmiot zamówienia opisany jest w załącznikach wskazanych poniżej, przy czym nadrzędnym dokumentem jest załącznik nr 1 - Scenariusz merytoryczny wystawy. Załączniki należy rozpatrywać wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. zaprojektowania, wykonania i uruchomienia wystawy stałej Parku Kultury zlokalizowanej na parterze i I piętrze Spichrza Zbożowego Młynów Rothera w Bydgoszczy. Zakres dotyczący ewentualnych robót budowlanych i wyposażenia na II, III i IV piętrze (pomieszczenia biurowe, konferencyjne, coworkingowe, sala wielofunkcyjna, w tym przestrzeń do wystaw czasowych) będzie przedmiotem oddzielnego zamówienia publicznego.

2. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych (próbki), tj. propozycję aplikacji multimedialnej dla stanowiska multimedialnego pn. "Węzły - jak wiązać węzły", na którą składa się:

- opis działania i funkcjonalności aplikacji, w formie dokumentu .pdf (maksymalnie 10 stron A4),

- storyboard - projekt graficzny aplikacji, w formie dokumentu .pdf (maksymalnie 10 stron A4),

- próbka wideo przedstawiająca planowane działanie aplikacji, w formie pliku .mp4 w rozdzielczości 1920x1080 pikseli (długość min. 40 - max. 90 sekund).

Uwaga: złożone wraz z ofertą ww. przedmiotowe środki dowodowe (próbki) podlegają ocenie

w kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XVII swz.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie koncepcji wystawy stałej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego – w terminie 3 tygodni od dnia zawarcia umowy;

2. Wykonanie projektu wykonawczego wystawy stałej – w terminie 3 tygodni od dnia zaakceptowania koncepcji wystawy stałej przez Zamawiającego.

3. Wykonanie przestrzeni wystawy stałej, wykonanie, dostawa i instalacja elementów wystawy stałej, uruchomienie wystawy i jej elementów oraz przeszkolenie Personelu Zamawiającego – w terminie 22 tygodni od dnia zawarcia umowy.

VII.2)Other additional information: