Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539404-2021

22/10/2021    S206

Poland-Nowogard: Forestry services

2021/S 206-539404

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 201-524396)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogard
Postal address: ul. Radosława 11
Town: Nowogard
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Postal code: 72-200
Country: Poland
Contact person: Tomasz Kamiński
E-mail: nowogard@szczecin.lasy.gov.pl
Telephone: +48 913920640
Fax: +48 913920982
Internet address(es):
Main address: https://nowogard.szczecin.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://nowogard.szczecin.lasy.gov.pl/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowogard w roku 2022

Reference number: Z.270.1.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa i nasiennictwa oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Nowogard w roku 2022.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 - 4 PZP.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-524396

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.6
Lot No: 1,2,3,4,5
Instead of:

I. Szacunkowa wartość bez VAT 2 948178.31 PLN

II.Szacunkowa wartość bez VAT 2 857 261.38 PLN

III.Szacunkowa wartość bez VAT 2 857 358.24 PLN

IV.Szacunkowa wartość bez VAT 1 882 260.47 PLN

V. Szacunkowa wartość bez VAT 564 473.36 PLN

Read:

I. Szacunkowa wartość bez VAT 4 422 267.47 PLN

II.Szacunkowa wartość bez VAT 4 285 892.07 PLN

III.Szacunkowa wartość bez VAT 4 286 037.37 PLN

IV.Szacunkowa wartość bez VAT 2 823 390.70 PLN

V. Szacunkowa wartość bez VAT 846 710.05 PLN

VII.2)Other additional information: