Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539410-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-Amsterdam: Engineering services

2021/S 206-539410

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 177-461727)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
National registration number: 12034981
Postal address: Weesperstraat 430
Town: Amsterdam
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 1018 DN
Country: Netherlands
Contact person: Aanbestedingsteam Amsterdam
E-mail: inkoopfysiek@amsterdam.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.ingenieursbureau.amsterdam.nl/
Address of the buyer profile: http://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

AI 2021-0186 - Stedelijke Beeldkwaliteitsmetingen Schoon

Reference number: AI 2021-0186
II.1.2)Main CPV code
71300000 Engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Stedelijke Beeldkwaliteitsmetingen Schoon

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-461727

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7)
Place of text to be modified: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Instead of:

Aanvang: 16-12-2021

Einde: 15-12-2023

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De opdracht gaat in op 16 december 2021. De opdrachtgever streeft naar deze startdatum, zoals deze in de planning is aangegeven. De duur van de opdracht is twee jaar met een voor de gemeente éénzijdige optie tot verlenging met twee keer één jaar.

Read:

Aanvang: 31-01-2022

Einde: 15-12-2023

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

De opdracht gaat in op 16 december 2021. De opdrachtgever streeft naar deze startdatum, zoals deze in de planning is aangegeven. De duur van de opdracht is twee jaar met een voor de gemeente éénzijdige optie tot verlenging met twee keer één jaar.

Section number: III.1.3)
Place of text to be modified: Technische en beroepsbekwaamheid
Instead of:

- ISO 9001 certificaat,

- Kerncompetentie: ervaring op het gebied van monitoren van stedelijke openbare ruimte,

- Verklaring(en) beschikbaarheid bekwaamheden derde (indien van toepassing)

Read:

- Kerncompetentie: ervaring op het gebied van monitoren van stedelijke openbare ruimte,

- Verklaring(en) beschikbaarheid bekwaamheden derde (indien van toepassing)

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Instead of:
Date: 22/10/2021
Local time: 14:00
Read:
Date: 29/11/2021
Local time: 14:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Instead of:

Datum: 22-10-2021

Plaatselijke tijd: 14:00

Read:

Datum: 29-11-2021

Plaatselijke tijd: 14:00

VII.2)Other additional information:

Paragraaf 4.2.2 Technische bekwaamheid; kwaliteitsborging (ISO certificering) vervalt.