Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539478-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-The Hague: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 206-539478

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
National registration number: 2577670
Postal address: Nassaulaan 12
Town: 'S-GRAVENHAGE
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2514JS
Country: Netherlands
Contact person: Houwke Ong
E-mail: informatiecentrum@vng.nl
Telephone: +31 703738393
Internet address(es):
Main address: http://www.vng.nl
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Vereniging
I.5)Main activity
Other activity: Belangenbehartiging

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Beheer en doorontwikkeling/vernieuwing van het gegevensknooppunt voor zorgaanbieders in het kader van gegevensuitwisseling WMO en Jeugd

Reference number: ISD-VEC-HO
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze aankondiging betreft het voornemen van de VNG tot sluiting van een overeenkomst overeenkomstig artikel 4.16 Aanbestedingswet. Het betreft derhalve een "vrijwillige" aankondiging uit rechtszekerheid.

Het betreft een verlenging van een lopende overeenkomst voor het beheer en doorontwikkeling/vernieuwing van het knooppunt voor zorgaanbieders in het i-Sociaal domein Wmo en Jeugdzorg.

Dit knooppunt maakt deel uit van de keten van gegevensuitwisseling tussen organisaties in het sociaal domein. Binnen deze keten wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde berichten die worden uitgewisseld tussen onder andere gemeenten en zorgaanbieders.

Om redenen genoemd in het hieronder genoemde bijlage D1 is VNG voornemens de overeenkomst op korte termijn enkelvoudig onderhands te gunnen. Belanghebbenden kunnen binnen 20 kalenderdagen na publicatie van deze aankondiging een kort geding entameren tegen de voorgenomen gunning, op straffe van verval van recht.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 706 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Het betreft een verlenging van een lopende overeenkomst voor het beheer en doorontwikkeling/vernieuwing van het knooppunt voor zorgaanbieders in het i-Sociaal domein Wmo en Jeugdzorg.

Dit knooppunt maakt deel uit van de keten van gegevensuitwisseling tussen organisaties in het sociaal domein. Binnen deze keten wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde berichten die worden uitgewisseld tussen onder andere gemeenten en zorgaanbieders.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 80
Price - Weighting: 20
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

De diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd worden door een

specifieke dienstverlener, te weten VECOZO. VECOZO bekleedt een unieke positie binnen de zorgsector. Onder meer het declaratieverkeer onder de Zvw (zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg), Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet verloopt grotendeels via het portaal van VECOZO. Alleen al om die reden zijn nagenoeg alle zorgaanbieders (Wmo en Jeugd) op een beveiligde, technische wijze aangesloten op het portaal van VECOZO. Deze aansluitingen zijn cruciaal voor de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. Er bestaat geen alternatief.

Het is redelijkerwijs niet te verwachten dat een andere partij deze positie zonder aanzienlijke investeringen in tijd en geld (op korte termijn) kan realiseren. De continuïteit van deze lopende, primaire voorziening kan niet worden onderbroken in afwachting van eventuele nieuwe initiatieven in de markt.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Beheer en doorontwikkeling/vernieuwing van het gegevensknooppunt voor zorgaanbieders in het kader van gegevensuitwisseling WMO en Jeugd

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
12/10/2021
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VECOZO BV
National registration number: 18065868
Postal address: Postbus 4050
Town: Tilburg
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5004 JB
Country: Netherlands
The contractor/concessionaire will be an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 5 706 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 703813131
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Den-Haag/Contact/Pages/default.aspx
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

20 dagen gerekend vanaf de dag van deze aankondiging. Instellen van beroep: Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, door middel van het entameren van een kort geding.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 703813131
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021