The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 539545-2021

22/10/2021    S206

Slovenia-Celje: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-539545

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
National registration number: 2516152000
Postal address: Mariborska cesta 88
Town: Celje
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 3000
Country: Slovenia
Contact person: Blanka Grajfoner
E-mail: gp.drsv@gov.si
Telephone: +386 14783100
Fax: +386 14783199
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«

Reference number: 43018-8/2020
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
71330000 Miscellaneous engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec« za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 280
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

5-1/2/MOP/0

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 252-637224

Section V: Award of contract/concession

Contract No: JN005354/2020
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
30/11/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
National registration number: 5150531000
Postal address: Glavni trg 19C
Town: Maribor
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 2000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
National registration number: 6335292000
Postal address: Spodnje Gameljne 118
Town: Ljubljana - Šmartno
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1211
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 309 500.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Postal address: Mariborska cesta 88
Town: Celje
Postal code: 3000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
71330000 Miscellaneous engineering services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za "Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec" za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 30/11/2020
End: 30/11/2021
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 309 500.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
National registration number: 5150531000
Postal address: Glavni trg 19C
Town: Maribor
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 2000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
National registration number: 6335292000
Postal address: Spodnje Gameljne 118
Town: Ljubljana - Šmartno
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1211
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Sklenitev aneksa št. 1 z namenom spremembe Pogodbe št. 2555-20-460007, v delu spremembe mejnikov in podaljšanja pogodbenega roka.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

V skladu z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 ZZUOOP, 175/20 ZIUOPDVE in 15/21 ZDUOP) ter določili 5. alineje 5. člena osnovne pogodbe, se je odobrila prestavitev mejnikov M-A1 in M-B1 in posledično prestavitev ostalih mejnikov, ki se vežejo na navedena mejnika ter podaljšanje pogodbenega roka do 30.11.2021.

Izvajalec zaradi izrednih razmer razglašene epidemije COVID -19 ni uspel v rokih zagotoviti vse potrebne dokumentacije.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 309 500.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 309 500.00 EUR