TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 539545-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Celje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 206-539545

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Nacionalna identifikacijska številka: 2516152000
Poštni naslov: Mariborska cesta 88
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Blanka Grajfoner
E-naslov: gp.drsv@gov.si
Telefon: +386 14783100
Telefaks: +386 14783199
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«

Referenčna številka dokumenta: 43018-8/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
71330000 Razne inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec« za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v dnevih: 280
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

5-1/2/MOP/0

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2020/S 252-637224

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN005354/2020
V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
30/11/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5150531000
Poštni naslov: Glavni trg 19C
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 6335292000
Poštni naslov: Spodnje Gameljne 118
Kraj: Ljubljana - Šmartno
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1211
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 309 500.00 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Poštni naslov: Mariborska cesta 88
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/10/2021

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
71330000 Razne inženirske storitve
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
VII.1.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za "Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec" za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 30/11/2020
Konec: 30/11/2021
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 309 500.00 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5150531000
Poštni naslov: Glavni trg 19C
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 6335292000
Poštni naslov: Spodnje Gameljne 118
Kraj: Ljubljana - Šmartno
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1211
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

Sklenitev aneksa št. 1 z namenom spremembe Pogodbe št. 2555-20-460007, v delu spremembe mejnikov in podaljšanja pogodbenega roka.

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

V skladu z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 ZZUOOP, 175/20 ZIUOPDVE in 15/21 ZDUOP) ter določili 5. alineje 5. člena osnovne pogodbe, se je odobrila prestavitev mejnikov M-A1 in M-B1 in posledično prestavitev ostalih mejnikov, ki se vežejo na navedena mejnika ter podaljšanje pogodbenega roka do 30.11.2021.

Izvajalec zaradi izrednih razmer razglašene epidemije COVID -19 ni uspel v rokih zagotoviti vse potrebne dokumentacije.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 309 500.00 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 309 500.00 EUR