Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 539545-2021

22/10/2021    S206

Slovenija-Celje: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2021/S 206-539545

Obvestilo o spremembi

Sprememba javnega naročila/koncesije v njegovem/njenem obdobju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Nacionalna identifikacijska številka: 2516152000
Poštni naslov: Mariborska cesta 88
Kraj: Celje
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: Blanka Grajfoner
E-naslov: gp.drsv@gov.si
Telefon: +386 14783100
Telefaks: +386 14783199
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«

Referenčna številka dokumenta: 43018-8/2020
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
71330000 Razne inženirske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila v času sklenitve pogodbe:

Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec« za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.

II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Trajanje v dnevih: 280
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

5-1/2/MOP/0

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Oddelek IV: Postopek

IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Obvestilo o oddaji naročila v zvezi s tem naročilom
Številka obvestila v UL: 2020/S 252-637224

Oddelek V: Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije

Št. naročila: JN005354/2020
V.2)Oddaja javnega naročila/podelitev koncesije
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe/sklepa o podelitvi koncesije:
30/11/2020
V.2.2)Informacije o ponudbah
Naročilo/koncesija je bilo(-a) oddano(-a) skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5150531000
Poštni naslov: Glavni trg 19C
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 6335292000
Poštni naslov: Spodnje Gameljne 118
Kraj: Ljubljana - Šmartno
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1211
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (v času sklenitve pogodbe;brez DDV)
Skupna vrednost javnega naročila: 309 500.00 EUR

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Poštni naslov: Mariborska cesta 88
Kraj: Celje
Poštna številka: 3000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
19/10/2021

Oddelek VII: Spremembe javnega naročila/koncesije

VII.1)Opis javnega naročila po spremembah
VII.1.1)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
VII.1.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71300000 Inženirske storitve
71320000 Storitve gradbenega projektiranja
71330000 Razne inženirske storitve
VII.1.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
VII.1.4)Opis javnega naročila:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za "Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec" za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

VII.1.5)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma, dinamičnega nabavnega sistema ali koncesije
Začetek: 30/11/2020
Konec: 30/11/2021
VII.1.6)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa/koncesije (brez DDV)
Skupna vrednost naročila/sklopa/koncesije: 309 500.00 EUR
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
Nacionalna identifikacijska številka: 5150531000
Poštni naslov: Glavni trg 19C
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.1.7)Ime in naslov izvajalca/koncesionarja
Uradno ime: HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
Nacionalna identifikacijska številka: 6335292000
Poštni naslov: Spodnje Gameljne 118
Kraj: Ljubljana - Šmartno
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1211
Država: Slovenija
Izvajalec/koncesionar je MSP: da
VII.2)Informacije o spremembah
VII.2.1)Opis sprememb
Vrsta in obseg sprememb (z navedbo morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila):

Sklenitev aneksa št. 1 z namenom spremembe Pogodbe št. 2555-20-460007, v delu spremembe mejnikov in podaljšanja pogodbenega roka.

VII.2.2)Razlogi za spremembo
Potreba po spremembi zaradi okoliščin, ki jih skrben javni naročnik/naročnik ni mogel predvideti (člen 43(1)(c) Direktive 2014/23/EU, člen 72(1)(c) Direktive 2014/24/EU, člen 89(1)(c) Direktive 2014/25/EU)
Opis okoliščin, zaradi katerih so nujne spremembe, in razlaga nepredvidene narave teh okoliščin:

V skladu z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 ZZUOOP, 175/20 ZIUOPDVE in 15/21 ZDUOP) ter določili 5. alineje 5. člena osnovne pogodbe, se je odobrila prestavitev mejnikov M-A1 in M-B1 in posledično prestavitev ostalih mejnikov, ki se vežejo na navedena mejnika ter podaljšanje pogodbenega roka do 30.11.2021.

Izvajalec zaradi izrednih razmer razglašene epidemije COVID -19 ni uspel v rokih zagotoviti vse potrebne dokumentacije.

VII.2.3)Povišanje cene
Posodobljena skupna vrednost javnega naročila pred spremembami (ob upoštevanju morebitnih predhodnih sprememb javnega naročila in prilagoditve cene in, v primeru Direktive 2014/23/EU, povprečne inflacije v zadevnih državah članicah)
Vrednost brez DDV: 309 500.00 EUR
Skupna vrednost javnega naročila po spremembah
Vrednost brez DDV: 309 500.00 EUR