Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 539545-2021

22/10/2021    S206

Slovenia-Celje: Architectural, construction, engineering and inspection services

2021/S 206-539545

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
National registration number: 2516152000
Postal address: Mariborska cesta 88
Town: Celje
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 3000
Country: Slovenia
Contact person: Blanka Grajfoner
E-mail: gp.drsv@gov.si
Telephone: +386 14783100
Fax: +386 14783199
Internet address(es):
Main address: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-vode/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za »Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«

Reference number: 43018-8/2020
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71300000 Engineering services
71320000 Engineering design services
71330000 Miscellaneous engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in days: 280

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 252-637224

Section V: Award of contract/concession

Contract No: JN005354/2020

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SI Slovenija
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije IZP, DGD in PZR za "Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec" za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave - območje Meže z Mislinjo.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 30/11/2020
End: 30/11/2021
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 309 500.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.
National registration number: 5150531000
Postal address: Glavni trg 19C
Town: Maribor
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 2000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: HIDROPRO, inženirske storitve, Zoran Fujs s.p.
National registration number: 6335292000
Postal address: Spodnje Gameljne 118
Town: Ljubljana - Šmartno
NUTS code: SI Slovenija
Postal code: 1211
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

V skladu z določili Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 ZZUOOP, 175/20 ZIUOPDVE in 15/21 ZDUOP) ter določili 5. alineje 5. člena osnovne pogodbe, se je odobrila prestavitev mejnikov M-A1 in M-B1 in posledično prestavitev ostalih mejnikov, ki se vežejo na navedena mejnika ter podaljšanje pogodbenega roka do 30.11.2021.

Izvajalec zaradi izrednih razmer razglašene epidemije COVID -19 ni uspel v rokih zagotoviti vse potrebne dokumentacije.

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 309 500.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 309 500.00 EUR