Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 539550-2021

22/10/2021    S206

Netherlands-Utrecht: Miscellaneous engineering services

2021/S 206-539550

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ProRail B.V.
National registration number: 381962604
Postal address: Moreelsepark 3
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3511 EP
Country: Netherlands
Contact person: Marijke van Laar
E-mail: aanbestedingen@prorail.nl
Telephone: +31 882311746
Internet address(es):
Main address: http://www.prorail.nl/leveranciers/aanbesteden-en-inkoop

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Landelijk - Regie op het informatieleveringsproces

II.1.2)Main CPV code
71330000 Miscellaneous engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Nederland

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Zie aanbestedingsdossier.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/04/2019
End: 01/10/2021
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2019/S 068-161044

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 1
Title:

Landelijk - Regie op het informatieleveringsproces

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
01/04/2019
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Stevin Technology Consultants B.V.
National registration number: 32124218
Postal address: Oude Utrechtseweg 36
Town: BAARN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3743KN
Country: Netherlands
Telephone: +31 889009900
Internet address: http://www.stevin.com
The contractor/concessionaire is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 1 200 000.00 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

ProRail- Procurement, via aanbestedingen@prorail.nl

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Voor bevoegde instantie beroepsprocedure: zie ARN2016
Town: Utrecht
Country: Netherlands
E-mail: procurement@prorail.nl
Internet address: https://www.prorail.nl/leveranciers
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
66000000 Financial and insurance services
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
VII.1.4)Description of the procurement:

CONTRACTWIJZIGING

Overeenkomst van Opdracht betreffende

“Landelijk – Regie op het informatieleveringsproces”

Kenmerken:

Contractwijziging heeft betrekking op het uit de aanbesteding met kenmerk TN205359 voortgekomen Overeenkomst van Opdracht.

Kenmerk TED: 2019/S 068-161044

Contractwijziging

De gemaximeerde financiële waarde van voornoemd contract wordt opgehoogd met maximaal €600.000,-

Onderbouwing contractwijziging:

ProRail heeft, naar aanleiding van een Europese aanbesteding, met Stevin een contract afgesloten voor adviesdiensten. Deze overeenkomst ziet op de begeleiding bij de verzelfstandiging van de verbindingsofficieren en loopt van 1 april 2019 tot (gebruik makende van de verlengingsoptie) 1 april 2022, met een maximale waarde van €1.200.000,-.

Door diverse omstandigheden is er meer inzet geleverd dan in beginsel was verwacht. Dit heeft geleid tot een kostenstijging.

Na een juridische toets kan geoordeeld worden dat de opdracht voor de aanvullende werkzaamheden niet kwalificeert als wezenlijke wijziging in de zin van de Aanbestedingswet. Aangezien aanvullende diensten onder deze overeenkomst noodzakelijk zijn geworden, wenst ProRail met een beroep op artikel 3.80c jo 2.163d Aw 2012 het daarin in artikel 4.1 opgenomen plafondbedrag van maximaal € 1.200.000,00 hierbij te verhogen naar maximaal €1.800.000,00.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Start: 01/04/2019
End: 01/04/2022
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 1 200 000.00 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: Stevin Technology Consultants B.V.
National registration number: 32124218
Postal address: Oude Utrechtseweg 36
Town: BAARN
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3743KN
Country: Netherlands
Telephone: +31 889009900
Internet address: http://www.stevin.com
The contractor/concessionaire is an SME: yes
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

CONTRACTWIJZIGING

Overeenkomst van Opdracht betreffende

“Landelijk – Regie op het informatieleveringsproces”

Kenmerken:

Contractwijziging heeft betrekking op het uit de aanbesteding met kenmerk TN205359 voortgekomen Overeenkomst van Opdracht.

Kenmerk TED: 2019/S 068-161044

Contractwijziging

De gemaximeerde financiële waarde van voornoemd contract wordt opgehoogd met maximaal €600.000,-

Onderbouwing contractwijziging:

ProRail heeft, naar aanleiding van een Europese aanbesteding, met Stevin een contract afgesloten voor adviesdiensten. Deze overeenkomst ziet op de begeleiding bij de verzelfstandiging van de verbindingsofficieren en loopt van 1 april 2019 tot (gebruik makende van de verlengingsoptie) 1 april 2022, met een maximale waarde van €1.200.000,-.

Door diverse omstandigheden is er meer inzet geleverd dan in beginsel was verwacht. Dit heeft geleid tot een kostenstijging.

Na een juridische toets kan geoordeeld worden dat de opdracht voor de aanvullende werkzaamheden niet kwalificeert als wezenlijke wijziging in de zin van de Aanbestedingswet. Aangezien aanvullende diensten onder deze overeenkomst noodzakelijk zijn geworden, wenst ProRail met een beroep op artikel 3.80c jo 2.163d Aw 2012 het daarin in artikel 4.1 opgenomen plafondbedrag van maximaal € 1.200.000,00 hierbij te verhogen naar maximaal €1.800.000,00.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for modification brought about by circumstances which a diligent contracting authority/entity could not foresee (Art. 43(1)(c) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(c) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(c) of Directive 2014/25/EU)
Description of the circumstances which rendered the modification necessary and explanation of the unforeseen nature of these circumstances:

CONTRACTWIJZIGING

Overeenkomst van Opdracht betreffende

“Landelijk – Regie op het informatieleveringsproces”

Kenmerken:

Contractwijziging heeft betrekking op het uit de aanbesteding met kenmerk TN205359 voortgekomen Overeenkomst van Opdracht.

Kenmerk TED: 2019/S 068-161044

Contractwijziging

De gemaximeerde financiële waarde van voornoemd contract wordt opgehoogd met maximaal €600.000,-

Onderbouwing contractwijziging:

ProRail heeft, naar aanleiding van een Europese aanbesteding, met Stevin een contract afgesloten voor adviesdiensten. Deze overeenkomst ziet op de begeleiding bij de verzelfstandiging van de verbindingsofficieren en loopt van 1 april 2019 tot (gebruik makende van de verlengingsoptie) 1 april 2022, met een maximale waarde van €1.200.000,-.

Door diverse omstandigheden is er meer inzet geleverd dan in beginsel was verwacht. Dit heeft geleid tot een kostenstijging.

Na een juridische toets kan geoordeeld worden dat de opdracht voor de aanvullende werkzaamheden niet k

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 600 000.00 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 1 800 000.00 EUR