Works - 539713-2021

22/10/2021    S206

Bulgaria-Galabovo: Construction work for water and sewage pipelines

2021/S 206-539713

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: VODOSNABDYaVANE I KANALIZATsIYa EOOD
National registration number: 833066300
Postal address: ul. HR.BOTEV No..62
Town: gr. Stara Zagora
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 6000
Country: Bulgaria
Contact person: Plamen Valkov
E-mail: pvulkov@wik-stz.com
Telephone: +359 42601476
Internet address(es):
Main address: https://wik-stz.com
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/21318
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево - Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9; Обект 10

II.1.2)Main CPV code
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Предметът на настоящата поръчка включва подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти, както следва: обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево и обект 10: Външен довеждащ водопровод от  водна кула „Ковач“  до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 3 771 123.72 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45231300 Construction work for water and sewage pipelines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Main site or place of performance:

Общ. Раднево, гр. Раднево, с. Ковач и с.Знаменосец. Някои от дейностите могат да се извършват в офис на изп-ля или на др.място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на дейността.

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на настоящата поръчка включва подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обекти, както следва: обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево и обект 10: Външен довеждащ водопровод от  водна кула „Ковач“  до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Финансирането на обществената поръчка се осигурява по проект: „ВиК инфраструктура в обособена територия Стара Загора“, финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

II.2.14)Additional information

Обществената поръчката е с предмет: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево - Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр.Раднево; Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 107-282805
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 16583
Title:

Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево - Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр.Р

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
15/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 9
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ДК ИНФРА ИНВЕСТ ЕООД
National registration number: 205415283
Postal address: с.Бусманци Просвета №.25
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1520
Country: Bulgaria
E-mail: office@dkinfra.bg
Telephone: +359 888675659
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 053 130.33 BGN
Total value of the contract/lot: 3 771 123.72 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties
Value excluding VAT: 106 171.54 BGN
Proportion: 2 %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Проектиране и авторски надзор за обекти 9 и 10 - дял в проценти 2,82%.

V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021