Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539725-2021

22/10/2021    S206

Poland-Grodzisk Mazowiecki: Construction work

2021/S 206-539725

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 161-425264)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Stefana Batorego 23
Town: Grodzisk Mazowiecki
NUTS code: PL913 Warszawski zachodni
Postal code: 05-825
Country: Poland
Contact person: Joanna Grabska
E-mail: techniczny@wkd.com.pl
Telephone: +48 227554760
Internet address(es):
Main address: http://www.wkd.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja...

Reference number: WKD10c-27-14/2021
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę, przebudowę i rozbudowę linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, PFU dla branży SRK i PFU dla branży Teletechnicznej/Telekomunikacyjnej wraz z Warunkami Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiary Robót i inne dokumenty, o których mowa w OPZ stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 161-425264

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Instead of:
Date: 23/02/2022
Read:
Date: 03/03/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 27/10/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 04/11/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information: