Works - 539731-2021

22/10/2021    S206

România-Buzău: Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă

2021/S 206-539731

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 167-438580)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: COMPANIA DE APA
Număr naţional de înregistrare: RO 22987337
Adresă: Strada: Haret Spiru, nr. 6
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120242
Țară: România
Persoană de contact: Raluca Mircea
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Telefon: +40 238/720356
Fax: +40 238/726187
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cabuzau.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

CL 1 Retele de alimentare cu apa in localitatea Buzau si canalizare in localitatea Buzau

Număr de referinţă: CL 1 POIM
II.1.2)Cod CPV principal
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul implica lucrari de executie pentru:

- Obiectul 1.1 - RECONFIGURARE ADUCȚIUNE APĂ BRUTĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 1.2 - RECONFIGURARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE APĂ – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 1.3 - REABILITARE STAȚIE DE POMPARE APĂ POTABILĂ – GA CRANG – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.1 – OPTIMIZARE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.2 – REABILITARE CANAL BY-PASS SEAU – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.3 – EXTINDERE REȚEA CANALIZARE – MUNICIPIUL BUZĂU

- Obiectul 2.4 – STAȚII DE POMPARE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

Activitatile contractului includ:

Lucrari de constructie.

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

c) Testare si punere in functiune.

d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

e) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de : 136.046.724 lei ( valoare fata T.V.A). Valoarea estimată a contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 13.263.683 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 36 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, in a 21-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari transmise de operatorii economici cu 36 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
18/10/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 167-438580

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 17/11/2021
A se citi:
Data: 03/12/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 17/11/2021
A se citi:
Data: 03/12/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 17/05/2022
A se citi:
Data: 03/06/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: