Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 539732-2021

22/10/2021    S206

Romania-Buzău: Sewer construction work

2021/S 206-539732

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 164-431765)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: COMPANIA DE APA
National registration number: RO 22987337
Postal address: Strada: Haret Spiru, nr. 6
Town: Buzau
NUTS code: RO222 Buzău
Postal code: 120242
Country: Romania
Contact person: Raluca Mircea
E-mail: raluca.mircea@cabuzau.ro
Telephone: +40 238/720356
Fax: +40 238/726187
Internet address(es):
Main address: www.cabuzau.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

CL 2 Retele de canalizare in localitatile: Merei, Ograzile, Sarata Monteoru, Gura Saratii, Dealul Viei, Izvoru Dulce, Lipia, Pietroasele, Clondiru de sus, Dara, Pietroasa Mica, Saranga. Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta Buzau.

Reference number: CL 2 POIM
II.1.2)Main CPV code
45232400 Sewer construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Contractul implica activitati de proiectare si executie pentru:

- Obiect 1.1 – Retele de canalizare in localitatea Merei

- Obiect 1.2 – Retele de canalizare in localitatea Ograzile

- Obiect 1.3 – Retele de canalizare in localitatea Sarata Monteoru

- Obiect 1.4 – Retele de canalizare in localitatea Gura Saratii

- Obiect 1.5 – Retele de canalizare in localitatea Dealu Viei

- Obiect 1.6 – Retele de canalizare in localitatea Izvoru Dulce

- Obiect 2.1 – Retele de canalizare in localitatea Lipia

- Obiect 3.1 – Retele de canalizare in localitatea Pietroasele

- Obiect 3.2 – Retele de canalizare in localitatea Clondiru de Sus

- Obiect 3.3 – Retele de canalizare in localitatea Dara

- Obiect 3.4 – Retele de canalizare in localitatea Pietroasa Mica

- Obiect 3.5 – Retele de canalizare in localitatea Saranga

- Obiect 4.1 – Instalatie de tratare namol la statia de epurare existenta Buzau

Activitatile contractului includ:

a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic detaliat pentru retele de canalizare noi si Instalatie de tratare namol la statia de epurare. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi expertize, memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.

b) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei .

c) Lucrari de constructie.

d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice.

e) Furnizarea si montarea de echipamente de laborator

f) Testare si punere in functiune.

g) Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si asigurarea integrarii echipamentelor din camp in SCADA local si transmiterea datelor in SCADA.

h) Monitorizarea functionarii lucrarilor si acordarea de asistenta/ consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar.

i) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de minim 1095 zile.

j) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.

Valoarea estimata a achizitiei sectoriale este de: 130.400.046 lei ( valoare fata T.V.A). Valoarea estimată a contractului nu include “cheltuieli diverse și neprevăzute”. Suma aferenta procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite in Devizul General este de 12.688.482 lei si nu este cuprinsa in valoarea estimata a contractului sectorial.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 36 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare, o singura data cu 21 de zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 164-431765

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 04/11/2021
Read:
Date: 22/11/2021
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 04/11/2021
Read:
Date: 22/11/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 04/05/2022
Read:
Date: 23/05/2022
VII.2)Other additional information: