Works - 539733-2021

22/10/2021    S206

Romania-Suceava: General construction work for pipelines

2021/S 206-539733

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 177-462313)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: ACET S.A. Suceava
National registration number: RO713519
Postal address: Strada: Eminescu Mihai, nr. 5
Town: Suceava
NUTS code: RO215 Suceava
Postal code: 720183
Country: Romania
Contact person: Groza Stefan
E-mail: secretariat@acetsv.ro
Telephone: +4 0230206315
Fax: +4 0230520941
Internet address(es):
Main address: http://www.acetsv.ro/
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei cod – SV – CL-18

Reference number: 16701/18.08.2021
II.1.2)Main CPV code
45231100 General construction work for pipelines
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

In cadrul contractul de lucrari „Constructia retelelor de apa si apa uzata din localitatea Mitocu Dragomirnei” sunt propuse:

1. Lucrari in Sistemul de alimentare cu apa:

Obiectul 1 - Conducta de aductiune Mitocu Dragomirnei, cu o lungime de 5387 m;

Obiect 2 – Gospodarie de apa, care include:

Sub-obiect 2.1 Rezervoare de inmagazinare metalice, supraterane, 2 x 300 mc;

Sub-obiect 2.2 Statie de clorinare - Clorinare cu hipoclorit de sodiu;

Sub-obiect 2.3 Statie de pompare;

Sub-obiect 2.4 Gura de deversare si disipator de energie in cascada;

Obiect 3 – Retea de alimentare cu apa, cu o lungime de 17.792 m;

Obiect 4 – Statii pompare apa potabila (2 buc.)

2. Lucrari in Sistemul de canalizare:

Obiect 5 – Retea de canalizare menajera cu o lungime de 18446 m;

Obiect 6 – Statii pompare apa uzata (4buc.) si conducte de refulare L = 1361 m;

Lucrarile se refera la:

a) Lucrari de constructie

b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

c) Testare si punere in functiune

d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar

e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor (perioada de garantie) de 36 luni, respectiv 1095 zile

f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului

Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:

- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 25 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire, (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), prin care se indica o anume origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricație, un standard, o autorizare /certificare/atestare, un serviciu sau o cerinta se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „sau echivalent”.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 177-462313

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 01/11/2021
Read:
Date: 22/11/2021
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 01/11/2021
Read:
Date: 22/11/2021
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 02/05/2022
Read:
Date: 30/05/2022
VII.2)Other additional information: