Supplies - 539806-2020

11/11/2020    S220

Poland-Bydgoszcz: Medical equipments

2020/S 220-539806

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Postal address: ul. Ujejskiego 75
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Postal code: 85-168
Country: Poland
Contact person: Kajetan Kliszewski – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 – niski parter, pokój nr 018.
E-mail: przetargi@biziel.pl
Telephone: +48 5236-55-295
Fax: +48 5236-55-752
Internet address(es):
Main address: www.biziel.umk.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń medycznych oraz innego sprzętu

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, uruchomienie urządzeń/sprzętu w zakresie 7 zadań, także przeszkolenie personelu użytkownika w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia i przeszkolenie personelu technicznego w zakresie konserwacji i podstawowych przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196000 Medical aids
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Zespół Magazynów Szpitalnych w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uruchomienia przedmiotu zamówienia należy dokonać tych czynności w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie

II.2.4)Description of the procurement:

Pomoce medyczne - Wózek do przewożenia chorych - 2 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Zespół Magazynów Szpitalnych w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uruchomienia przedmiotu zamówienia należy dokonać tych czynności w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie do elektrokardiografii - Aparat EKG – 1 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196000 Medical aids
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Zespół Magazynów Szpitalnych w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uruchomienia przedmiotu zamówienia należy dokonać tych czynności w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie

II.2.4)Description of the procurement:

Pomoce medyczne – Krzesło transportowe - 1 kpl

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33112320 Doppler equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Zespół Magazynów Szpitalnych w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uruchomienia przedmiotu zamówienia należy dokonać tych czynności w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie medyczne - Urządzenie dopplerowskie -1 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja. / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Zespół Magazynów Szpitalnych w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uruchomienia przedmiotu zamówienia należy dokonać tych czynności w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie dezynfekcyjne - Myjka ultradźwiękowa - 1 kpl.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja. / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 70
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33162100 Operating-theatre devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Zespół Magazynów Szpitalnych w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uruchomienia przedmiotu zamówienia należy dokonać tych czynności w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenie używane na salach operacyjnych - Ssak elektryczny – 2 kpl

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne. / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja. / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
38500000 Checking and testing apparatus
38510000 Microscopes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL613 Bydgosko-toruński
Main site or place of performance:

Zespół Magazynów Szpitalnych w siedzibie Zamawiającego. W przypadku uruchomienia przedmiotu zamówienia należy dokonać tych czynności w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie

II.2.4)Description of the procurement:

Aparatura kontrolna i badawcza – Mikroskop – 1 kpl

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Dodatkowa gwarancja. / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

I. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań,

b) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań,

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę w PLN (polskich złotych) nie mniejszą niż odpowiednio dla poniższych zadań:

Zadanie nr 1 - 7 500. Zadanie nr 2 - 8 000. Zadanie nr 3 - 10 000.

Zadanie nr 4 - 5 500. Zadanie nr 5 - 37 500. Zadanie nr 6 – 12 000.

Zadanie nr 7 - 25 000.

Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednego zadania zobowiązany jest przedłożyć dokument/y na sumę wartości wymaganych dla oferowanych zadań.

Uwaga:

Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (dotyczy kwot określonych w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach dostępna min. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski nie będzie ogłaszał wyżej wymienionych kursów średnich w dniu, w którym nastąpiła publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający w takiej sytuacji, będzie dokonywał przeliczeń według tabeli A kursów średnich walut obcych opublikowanych ostatniego dnia publikacji, przed terminem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wartości przeliczenie będą z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

II Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne wymagane dokumenty:

1. Dokumenty i/lub oświadczenia, które wykonawca musi załączyć do oferty i złożyć poprzez platformę zakupową:

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ.

Uwaga:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może złożyć ogólne oświadczenie o spełnieniu tychże warunków poprzez wypełnienia JEDZ-a w części IV: Kryteria kwalifikacji w pkt ά – OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty(JEDZ), dotyczące tych podmiotów.

1.2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ale tylko w sytuacji jeżeli wykonawca będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.

1.3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną w sytuacji gdy reprezentacja nie wynika z właściwego rejestru lub innego urzędowego rejestru

1.4. wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.

1.5. Oryginał gwarancji/poręczenia – w przypadku, wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, zgodnie z SIWZ – Rozdział X.

UWAGA: Dalszy ciąg w Sekcji III.1.2.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

2. Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego po otwarciu ofert - Przed udzieleniem zamówienia zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

2.1 .informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.2 .odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.3 .oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6 do SIWZ,

2.4 .oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ,

2.5 .informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga aby z przedłożonego dokumentu/ów wynikało jednoznacznie, że postawiony warunek w postępowaniu wykonawca spełnia. W przypadku gdy wykonawca korzysta z kredytów, limitów, itp. z w/w informacji musi jednoznacznie wynikać jaką kwotą danego produktu dysponuje wykonawca na dzień wystawienia informacji,

2.6.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego:

2.6.1. Aktualny dokument dotyczący oferowanego przedmiotu zamówienia (np. opisy techniczne, prospekty i/lub broszury i/lub instrukcja i/lub wyciągi z instrukcji użytkowania i/lub instrukcja serwisowa i/lub foldery i/lub zdjęcia i/lub inne posiadane dokumenty). Dokumenty nie muszą potwierdzać wszystkich zaoferowanych parametrów – dotyczy wszystkich zadań.

2.6.2. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia w zakresie wyrobów medycznych posiada aktualny dokument dopuszczający do obrotu i do używania zgodnie ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych tzn: deklarację zgodności i/lub certyfikat CE i/lub inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z regulacjami w/w ustawy. Oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ,

Lub

2.6.3. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i do używania w przypadku jeżeli nie podlega on regulacji ustawy o wyrobach medycznych. Oświadczenie zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do SIWZ.

2.7. W przypadku, jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w SIWZ - Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1. – 2.4.

UWAGA: Dalszy ciąg poniżej.

Minimum level(s) of standards possibly required:

3. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę po otwarciu ofert:

3.1. wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5(informacja z publicznego otwarcia ofert – protokół z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4.2.W przypadku, o którym mowa w ppkt. 4.1. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.3.Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać wskazanie: ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, wykonawców ubiegających się o wspólne zamówienie.

4.4. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców wspólnie, oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez pełnomocnika ustanowionego przez tych Wykonawców.

4.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ), o którym mowa w SIWZ w Rozdziale III pkt. 1 ppkt. 1.1. oraz dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale III pkt. 2 ppkt. 2.1 – 2.4 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.6. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy współpracy, która musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. Umowa winna być zawarta na okres realizacji całości zamówienia.

4.7. W formularzu oferty należy wpisać dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie oceniał łączne spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu.

5. Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

5.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w SIWZ:

a) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Dalszy ciąg w Sekcji III.1.3.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

5.2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt.5 ppkt. 5.1 stosuje się odpowiednio.

6. Informacja dotycząca wykonawców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.1.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ - Rozdział III pkt. 2 ppkt. 2.1 składa dokument, o którym mowa w SIWZ - Rozdział III pkt. 5 ppkt. 5.1 lit.a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

7.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów o do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w ppkt 7.1.

7.6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

Minimum level(s) of standards possibly required:

8.Dopuszcza się możliwość zmiany umowy:

1) w przypadkach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych na zasadach w niej określonych,

2) w zakresie obniżenia ceny w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) obniżenie ceny,

3) w zakresie wydłużenia okresu rękojmi i/lub gwarancji w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na (uzasadniających) wydłużenie okresu gwarancji,

4) w zakresie wydłużenia terminu wykonania (czasu trwania) umowy w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego mających wpływ na wydłużenie czasu koniecznego do dokonania czynności będących przedmiotem niniejszej umowy.

5) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,

6) w zakresie wymiany Towaru, w ramach rękojmi lub gwarancji na inny, niż określony w niniejszej umowie, o parametrach i walorach użytkowych i zakresie zastosowania, co najmniej nie gorszych, jak określone w niniejszej umowie, co może nastąpić w przypadku niedostępności Towaru takiego samego, jak określony w umowie lub jeżeli niemożliwe jest z innych przyczyn zapewnienie nowego Towaru wolnego od wad takiego samego, jak określony w umowie albo w przypadku wprowadzenia ulepszonego lub nowego urządzenia będącego odpowiednikiem Towaru objętego przedmiotu umowy,

9.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, którego wartość Zamawiający ustalił na kwotę w PLN odpowiednio dla poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1 - 150. Zadanie nr 2 - 160. Zadanie nr 3 - 200. Zadanie nr 4 - 110.

Zadanie nr 5 - 750. Zadanie nr 6 - 240. Zadanie nr 7 - 500.

10.Podstawy wykluczenia wykonawców

10.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.2. Zamawiający dodatkowo wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11.Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć elektroniczne za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk w terminie wskazanym w Sekcji IV.2.2.

12.Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13. Kryteria oceny ofert

13.1: Dotyczy zadań nr 1, 2, 3, 6:

Nazwa kryterium Waga kryterium

Cena. 60 %.

Parametry techniczne. 20 %.

Dodatkowa gwarancja. 20 %.

Sposób oceniania ofert:

A) - Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:

C = (Cn / Cb) x 60

Gdzie:

Cn - cena brutto najtańszej oferty.

Cb - cena brutto badanej oferty.

B) - Kryterium: parametry techniczne – wskaźnik P – obliczony będzie według wzoru:

P = (Pp / Pmax) x 20

Gdzie:

Pp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.

Pmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium parametry techniczne:

Pmax = się odpowiednio dla:

Zadania nr 1 = 5 pkt.

Zadania nr 2 = 20 pkt.

Zadania nr 3 = 10 pkt.

Zadania nr 6 = 15 pkt.

Opis oceniany w ramach kryterium – parametry techniczne szczegółowo został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pn: „Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika w kryterium Parametry techniczne”, odpowiednio dla danego zadania.

UWAGA: Dalszy ciąg w Sekcji IV.1.1.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zawarte w załączniku nr 3 i 3A do SIWZ. Termin płatności 60 dni

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

C) - Kryterium: dodatkowa gwarancja – wskaźnik G – obliczony będzie według wzoru

G = (Gp / Gmax) x 20

Gp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.

Gmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium dodatkowa gwarancja.

Gmax = 24 pkt.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji 24 miesiące wykonawca otrzymuje 0 pkt.

Opis oceniany w ramach kryterium - dodatkowa gwarancja:

Sposób przyznawania punktów:

Dla: 24 m-cy < okres gwarancji ≤ 48 m-cy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą (24 miesiące) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn:

— za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt,

— za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt,

— za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt,

— za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt,

— za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt,

— za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt,

— za dodatkowe 7 miesięcy – 7 pkt,

— za dodatkowe 8 miesięcy – 8 pkt,

— za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt,

— za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt.

UWAGA: Dalszy ciąg w Sekcji VI.3

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/12/2020
Local time: 11:30
Place:

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi, w – Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok 018E niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Bydgoszczy

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonane zostanie poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj oferty” i otwarcie ofert.

Information about authorised persons and opening procedure:

Na otwarciu ofert mogą być obecni wszyscy zainteresowani

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

— za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt,

— za dodatkowe 12 miesięcy – 12 pkt,

— za dodatkowy 13 miesięcy – 13 pkt,

— za dodatkowe 14 miesięcy – 14 pkt,

— za dodatkowe 15 miesięcy – 15 pkt,

— za dodatkowe 16 miesięcy – 16 pkt,

— za dodatkowe 17 miesięcy – 17 pkt,

— za dodatkowe 18 miesięcy – 18 pkt,

— za dodatkowe 19 miesięcy – 19 pkt,

— za dodatkowe 20 miesięcy – 20 pkt,

— za dodatkowe 21 miesięcy – 21 pkt,

— za dodatkowe 22 miesiące – 22 pkt,

— za dodatkowe 23 miesiące – 23 pkt,

— za dodatkowe 24 miesiące – 24 pkt.

Uwaga:

Okres gwarancji należy podawać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający / zaokrągli ilość punktów w dół.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 48 m-cy zamawiający przyzna 24 pkt.

D) - Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:

O = C + P + G

Gdzie:

O - wskaźnik ocena oferty.

C - wskaźnik cena.

P - wskaźnik parametry techniczne.

G - wskaźnik dodatkowa gwarancja.

13.2: Dotyczy zadań nr 4, 5, 7:

Nazwa kryterium Waga kryterium

Cena. 60 %.

Dodatkowa gwarancja. 40 %.

Sposób oceniania ofert:

A) - Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:

C = (Cn / Cb) x 60

Gdzie:

Cn - cena brutto najtańszej oferty.

Cb - cena brutto badanej oferty.

B) - Kryterium: dodatkowa gwarancja – wskaźnik G – obliczony będzie według wzoru

G = (Gp / Gmax) x 40

Gp – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.

Gmax – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium dodatkowa gwarancja.

Gmax = 24 pkt.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji 24 miesiące wykonawca otrzymuje 0 pkt.

Opis oceniany w ramach kryterium - dodatkowa gwarancja:

Sposób przyznawania punktów:

Dla: 24 m-cy < okres gwarancji ≤ 48 m-cy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą (24 miesiące) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn:

— za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt,

— za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt,

— za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt,

— za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt,

— za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt,

— za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt,

— za dodatkowe 7 miesięcy – 7 pkt,

— za dodatkowe 8 miesięcy – 8 pkt,

— za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt,

— za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt,

— za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt,

— za dodatkowe 12 miesięcy – 12 pkt,

— za dodatkowy 13 miesięcy – 13 pkt,

— za dodatkowe 14 miesięcy – 14 pkt,

— za dodatkowe 15 miesięcy – 15 pkt,

— za dodatkowe 16 miesięcy – 16 pkt,

— za dodatkowe 17 miesięcy – 17 pkt,

— za dodatkowe 18 miesięcy – 18 pkt,

— za dodatkowe 19 miesięcy – 19 pkt,

— za dodatkowe 20 miesięcy – 20 pkt,

— za dodatkowe 21 miesięcy – 21 pkt,

— za dodatkowe 22 miesiące – 22 pkt,

— za dodatkowe 23 miesiące – 23 pkt,

— za dodatkowe 24 miesiące – 24 pkt.

Uwaga:

Okres gwarancji należy podać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający zaokrągli ilość punktów w dół.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 48 m-cy zamawiający przyzna 24 pkt.

D) - Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:

O = C + G

Gdzie:

O - wskaźnik ocena oferty.

C - wskaźnik cena.

G - wskaźnik dodatkowa gwarancja.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

I. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami z wyłączeniem składania ofert:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa przy użyciu platformy zakupowej - https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk oraz poczty elektronicznej - e-mail:przetargi@biziel.pl z zastrzeżeniem, że oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w SIWZ –Rozdział III pkt.1, a także oferty dodatkowe składanie są tylko przy użyciu platformy zakupowej.

2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę przy pomocy Formularza do komunikacji jako załączniki za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość.

Cd. z sekcji VI.3.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy nr 3 C w następujących przypadkach

3. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.

4. Na stronie platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców, która określa informacje dotyczące sposobu i formy złożenia oferty, sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (poza składaniem ofert),informacje dotycząca sposobu otwarcia ofert na www.platformazakupowa.pl.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców).

II.Składanie odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

7. Szczegółowy sposób wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179 i następne) pt.,,Środki ochrony prawnej”

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/11/2020