Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540020-2021

22/10/2021    S206

Czechia-Prague: Software-related services

2021/S 206-540020

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ, a. s.
National registration number: 45274649
Postal address: Duhová 2/1444
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 53
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ ICT Services, a. s.
National registration number: 26470411
Postal address: Duhová 1531/3
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 53
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.cez.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/ICT
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Distribuce, a. s.
National registration number: 24729035
Postal address: Teplická 874/8
Town: Děčín - Děčín IV-Podmokly
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 405 02
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: http://www.cezdistribuce.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/DSO
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ Prodej, a.s.
National registration number: 27232433
Postal address: Duhová 1/425
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 53
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.cez.cz/
Address of the buyer profile: http://nen.nipez.cz/profil/CPR
I.1)Name and addresses
Official name: ČEZ ESCO, a.s.
National registration number: 03592880
Postal address: Duhová 1444/2
Town: Praha 4
NUTS code: CZ01 Praha
Postal code: 140 00
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: www.cezesco.cz
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/ESCO
I.1)Name and addresses
Official name: ÚJV Řež, a. s.
National registration number: 46356088
Postal address: Hlavní 130
Town: Řež - Husinec
NUTS code: CZ020 Středočeský kraj
Postal code: 250 68
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.ujv.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/46356088
I.1)Name and addresses
Official name: CEZ Information and Communication Technologies Bulgaria EAD
National registration number: 203517599
Postal address: Mladost District, 159 Tsarigradsko Shose Blvd.
Town: Sofia
NUTS code: BG41 Югозападен / Yugozapaden
Postal code: 1784
Country: Bulgaria
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.cez-rp.bg/
I.1)Name and addresses
Official name: CEZ Romania SA
National registration number: RO18196091
Postal address: Bld. Ion Ionescu de la Brad, District 1
Town: Bucharest, 2B
NUTS code: RO32 Bucureşti-Ilfov
Postal code: 013813
Country: Romania
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.cez.ro/ro
I.1)Name and addresses
Official name: Elevion Group B.V.
National registration number: 65782267
Postal address: Herikerbergweg 157
Town: Amsterdam
NUTS code: NL329 Groot-Amsterdam
Postal code: 1101CN
Country: Netherlands
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.cez.cz/en/cez-group/cez-group/selected-companies/elevion-group
I.1)Name and addresses
Official name: Severočeské doly a. s.
National registration number: 49901982
Postal address: Boženy Němcové 5359
Town: Chomutov
NUTS code: CZ042 Ústecký kraj
Postal code: 430 01
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Ing. Michael Šulc
E-mail: michael.sulc@cez.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.sdas.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/SD
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
In the case of joint procurement involving different countries, state applicable national procurement law:

České republiky

I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RÁMCOVÁ DOHODA NA ZAJIŠTĚNÍ PRODUKTŮ MICROSOFT

II.1.2)Main CPV code
72260000 Software-related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí Microsoft, poskytování Software Assurance a poskytování služeb spojených s poskytováním plnění. Podrobnosti v Zadávací dokumentaci.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 18 448 809.13 EUR
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ Česko
NUTS code: BG България  / Bulgaria
NUTS code: RO România
NUTS code: NL Nederland
NUTS code: DE Deutschland
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Německo, Polsko a Nizozemsko. Podrobnosti v Zadávací dokumentaci.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí Microsoft, poskytování Software Assurance a poskytování služeb spojených s poskytováním plnění. Podrobnosti v Zadávací dokumentaci.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 207-505897
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: AUTOCONT a.s.
National registration number: 04308697
Postal address: Hornopolní 3322/34
Town: Moravská Ostrava, Ostrava
NUTS code: CZ08 Moravskoslezsko
Postal code: 702 00
Country: Czechia
E-mail: info@autocont.cz
Telephone: +420 910971111
Fax: +420 910970100
Internet address: https://www.autocont.cz/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 182 687.00 EUR
Total value of the contract/lot: 182 687.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Jedná se o souhrnné oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody (RÁMCOVÁ DOHODA NA ZAJIŠTĚNÍ PRODUKTŮ MICROSOFT) za předchozí kalendářní čtvrtletí.

V Oddílu V) je uveden souhrn zadaných dílčích smluv za kalendářní čtvrtletí pro jednoho uvedeného dodavatele.

V Oddíle V.2.1) je uveden časový údaj k dílčí smlouvě s největším finančním objemem.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021