Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540023-2021

22/10/2021    S206

Poland-Poznań: Engineering design services

2021/S 206-540023

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: "AQUANET" S.A.
Postal address: ul. Dolna Wilda 126
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-492
Country: Poland
E-mail: jolanta.sobis@aquanet.pl
Telephone: +48 618359073
Fax: +48 618359286
Internet address(es):
Main address: http://aquanet.ezamawiajacy.pl
I.6)Main activity
Water

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń, w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-02-17-259-0 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Łącznej i ul. Parkowej

Reference number: Z/16/2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-02-17-259-0 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Łącznej i ul. Parkowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 106 500.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71322200 Pipeline-design services
71248000 Supervision of project and documentation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL418 Poznański
Main site or place of performance:

Luboń

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (dokumentacji projektowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlany i techniczny) dla budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-02-17-259-0 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Łącznej i ul. Parkowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w fazie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych do podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm. - Pzp).

Termin wykonania zamówienia: do 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 070-179485
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Opracowanie Projektu dla budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Luboń, w ramach zadania inwestycyjnego nr 3-02-17-259-0 Luboń - sieć wodociągowa w ul. Łącznej i ul. Parkowej

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
05/10/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Projektowanie Nadzory Wykonawstwo Marcin Balcerek
Postal address: ul. Błażeja 10G/2
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-608
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Inwestycyjnych Agnieszka Bosacka
Postal address: Os. Porzeczkowe 84/2
Town: Piekary
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-200
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Biuro Usług Inżynieryjno-Rachunkowych „GEO-TAX” inż. Artur Hęś
Postal address: ul. Akacjowa 18
Town: Cielimowo
NUTS code: PL418 Poznański
Postal code: 62-220
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 106 500.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/10/2021