We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 540028-2022

04/10/2022    S191

Netherlands-Sittard: Bicycles

2022/S 191-540028

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: gemeente Sittard-Geleen
National registration number: 40678403
Postal address: Hub Dassenplein 1
Town: Sittard
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 6131 LB
Country: Netherlands
Contact person: Nick Cruts
E-mail: inkoop@sittard-geleen.nl
Telephone: +31 464777777
Fax: +31 464777555
Internet address(es):
Main address: http://www.sittard-geleen.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274307/details
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274307/details
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lease fietsen

Reference number: 200687
II.1.2)Main CPV code
34430000 Bicycles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De aanbesteding heeft betrekking op de Europese openbare aanbesteding van Gemeente Sittard-Geleen met betrekking tot lease van fietsen (stadsfietsen, elektrische fietsen, bakfietsen en sportfietsen) (Speed-Pedelecs zijn uitgesloten van scope).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Sittard-Geleen

II.2.4)Description of the procurement:

Aangezien historische gegevens ten aanzien van afname ontbreken (het gaat om een volledig nieuwe inkoop) is het voor de aanbestedende dienst niet mogelijk de opdrachtwaarde nauwkeurig te ramen. Wel kunnen de volgende parameters worden aangegeven:

- de gemeente heeft momenteel (september 2022) 1.067 werknemers in vaste dienst en 136 met een dienstverband voor bepaalde tijd.

- Circa 75% van de werknemers woont binnen max. 18 km van de gemeentelijke kantoren.

- Hoewel het beleid hieromtrent nog aangenomen moet worden (en inschrijvers hier dus ook geen rechten aan kunnen ontlenen) is het voorstel om de in vaste dienst zijnde werknemers te kans te bieden om tot max. 5.000 euro incl. btw naar eigen keuze een fiets te laten leasen.

- Over de dagen dat de leasefiets wordt gebruikt voor woon-werkverkeer kan geen beroep worden gedaan op fiscale uitruil woon-werkverkeer.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 80
Price - Weighting: 20
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar met een – voor de gemeente – eenzijdige verlengingsoptie van twee maal één jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlenging.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Geen crimineel verleden,

- Betalingen belastingen en premies,

- Geen belangenconflict,

- Geen betrokkenheid voorbereiding,

- Geen bovenmatige beinvloeding van het besluitvormingsproces,

- Geen crimineel verleden,

- Geen ernstige beroepsfout,

- Geen faillissement of surseance van betaling,

- Geen gerechtelijke uitspraak beroepsgedragsregel,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht,

- Geen significante of voortdurende tekortkomingen,

- Geen valse verklaringen,

- Geen vervalsing mededinging

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/11/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/11/2022
Local time: 10:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Zie par. 3.3 van de aanbestedingsleidraad.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Limburg
Postal address: Sint Annadal 1
Town: Maastricht
Postal code: 6214 PA
Country: Netherlands
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2022