Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540051-2021

22/10/2021    S206

Finland-Vantaa: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2021/S 206-540051

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Finavia Oyj
National registration number: 2302570-2
Postal address: Lentäjäntie 3
Town: Vantaa
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postal code: 01530
Country: Finland
Contact person: Naumanen Santeri
E-mail: santeri.naumanen@finavia.fi
Telephone: +358 401800811
Internet address(es):
Main address: http://www.finavia.fi
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

FINAVIA OYJ: Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden talvikunnossapito ja puhtaanapito

II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden talvikunnossapito- ja puhtaanapitopalvelut. Hankinta on jaettu kahteen osaan:

1. Talvikunnossapito

2. Puhtaanapito

Hankintamenettelyn tuloksena solmitaan palveluita koskeva sopimus tai sopimukset toimittajan tai toimittajien kanssa koskien edellä mainittuja palveluita. Sopimuksen kesto on kolme (3) vuotta. Sopimusta tai sopimuksia on mahdollista jatkaa yhteensä neljän (4) optiovuoden verran vuosi kerrallaan (1+1+1+1). Optiovuodet otetaan käyttöön osakohtaisesti vaikka osat oltaisiin yhdistetty samaan sopimukseen.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.2)Description
II.2.1)Title:

Talvikunnossapito

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueet

II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide alueiden talvikunnossapitopalvelut hankinta-asiakirjoissa esitetyllä tavalla.

Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide talvikunnossapidossa korostuvat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, toimintavarmuus, joustavuus, vastuullisuus ja jatkuva kehittäminen.

Vuosittainen toimintakausi on 1. marraskuuta – 31. maaliskuuta. Talvikunnossapito tehdään seitsemänä (7) päivänä viikossa pääsääntöisesti klo 06:00-22:00 välisenä aikana. Palveluntuottaja sitoutuu toteuttamaan kaikki sopimuksenmukaiset työtehtävät myös toimintakauden ulkopuolella.

Palveluntuottajalla tulee olla käytössään päivystys 24/7.

Talvikunnossapidon tavoitteena on turvata liikenteen häiriötön sujuminen sekä varmistaa turvalliset liikenne- ja kulkuolosuhteet autoilijoille, jalankulkijoille ja muille käyttäjille.

Palvelu käsittää merkittyjen katujen ajoratojen, kevyenliikenteen väylien, pysäköintialueiden, linja-autopysäkkien ja sadekatosten, pysäköintitalojen ja kiinteistöjen pihojen talvikunnossapitotyöt käsi- ja konemenetelmin.

Palveluntuottajan on varauduttava lentoaseman muuttuvan tilanteen ja ympäristön aiheuttamiin muutoksiin. Palveluntuottaja varautuu myös siihen, että toiminta saattaa päättyä osassa kiinteistöjä. Tarjoajan tulee sitoutua tuottamaan tarjottu palvelu tilaajan ilmoittamanaikataulun mukaisesti.

Palveluntuottajan tulee sopeuttaa palveluntuottaminen ruuhkahuippuihin, keliennusteisiin, kausivaihteluihin ja alueiden käyttöasteeseen niin, että talvikunnossapidon laatutaso pysyy tasaisena ja sopimuksen mukaisena. Palveluntuottajan tulee panostaa palveluntuottamiseen niin, että laatupoikkeamia ei pääse syntymään.

II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Puhtaanapito

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Main site or place of performance:

Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueet

II.2.4)Description of the procurement:

Hankinnan kohteena on Helsinki-Vantaan lentoaseman LandSide ulkoalueiden puhtaanapitopalvelut (sisältäen mm. kulttuuriroskien poistaminen maa-alueilla, roska-astioiden tyhjennykset, pysäköintilaitosten puhtaapitotyöt) hankinta-asiakirjoissa kuvatun mukaisesti.

Puhtaanapitopalvelu on Finavia Oyj:n ydinliiketoimintaa tukeva palvelu. Ulkoalueiden puhtaanapidossa korostuvat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, toimintavarmuus, joustavuus, vastuullisuus ja jatkuva kehittäminen.

Puhtaanapitopalvelut tehdään seitsemänä (7) päivänä viikossa noin klo 6.00–22.00 välisenä aikana. Palveluntuottajalla tulee olla käytössään päivystys 24/7.

Palvelu käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu / väylä / tila siistinä ja terveydellisesti hyvässä kunnossa. Tämä tarkoittaa mm. alueelle kerääntyneen lian, roskien ja irtonaisten esineiden poistamista.

Palveluntuottajan on varauduttava lentoaseman muuttuvan tilanteen ja ympäristön aiheuttamiin muutoksiin. Palveluntuottaja varautuu myös siihen, että toiminta saattaa päättyä osassa kiinteistöjä. Tarjoajan tulee sitoutua tuottamaan tarjottu palvelu tilaajan ilmoittamanaikataulun mukaisesti.

Palveluntuottajan tulee sopeuttaa palveluntuottaminen ruuhkahuippuihin, kausivaihteluihin ja tilojen käyttöasteeseen niin, että puhtaanapidon laatutaso pysyy tasaisena ja sopimuksen mukaisena koko sopimuskauden. Palveluntuottajan tulee panostaa palveluntuottamiseen niin, että laatupoikkeamia ei pääse syntymään.

II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 069-176955
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

Talvikunnossapito

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/10/2021
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Lot No: 2
Title:

Puhtaanapito

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/10/2021
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021