Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 540054-2021

22/10/2021    S206

Sweden-Eskilstuna: Snow-clearing services

2021/S 206-540054

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö Aktiebolag
National registration number: 556935-7501
Postal address: Kungsgatan 86
Town: ESKILSTUNA
NUTS code: SE122 Södermanlands län
Postal code: 63186
Country: Sweden
Contact person: Ida Wahlqvist
E-mail: Ida.vahlqvist@esem.se
Internet address(es):
Main address: http://www.eem.se
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Snöröjning

Reference number: UH 21-20
II.1.2)Main CPV code
90620000 Snow-clearing services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Uppdraget innebär fullt ansvar för snöröjning och sandning inom ESEM:s anläggningar i

Eskilstuna och Strängnäs.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
14210000 Gravel, sand, crushed stone and aggregates
14211000 Sand
14212110 Pebbles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Description of the procurement:

Inbjudan

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB avser att genomföra en upphandling enligt föreskrifter i detta upphandlingsdokument och inbjuder anbudsgivare att delta. Om upphandlingen upplevs som otydlig i något avseende är det viktigt att vi kontaktas så tidigt som möjligt så att missförstånd kan undvikas.

Välkommen att lämna anbud.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med nästan 600 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande myndighet/enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se

Information om behandling av personuppgifter

Beställaren är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Vi behandlar anbudsgivarens personuppgifter för att kunna ingå och administrera avtal, fullgöra våra avtalsförpliktelser samt upphandla eller avropa varor och tjänster.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter som du hittar på https://www.esem.se/hantering-av-personuppgifter där beskriver vi dina rättigheter och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Kvalitetskrav

Anbudsgivaren ska ha ett strukturerat och dokumenterat kvalitetsarbete som är öppet för granskning av Beställaren. Kvalitetsarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden och leda till ständig förbättring. Som bevis för detta ska Anbudsgivare som är tredjepartcertifierad av ackrediterat certifieringsinstitut för de aktuella verksamhetsområdena bifoga kopia på certifikatet.

I de fall Anbudsgivare inte har ett tredjepartscertifierat kvalitetsledningssystem ska istället kvalitetspolicy och kvalitetsmål bifogas anbudet. Anbudsgivare ska i sådana fall även på begäran, kunna redovisa sitt systematiska kvalitetsarbete/kvalitetsledningssystem.

För att garantera att kvalitetsarbetet möter Beställarens krav bör redovisningen minst innehålla följande:

a) Resurser och ansvarsfördelning i företaget vad gäller kvalitetsarbete. b) Rutiner för egenkontroll och intern revision. c) Rutiner för hantering av avvikelser och korrigerande åtgärder. d) Rutiner för förebyggande åtgärder. e) Rutiner för hantering av reklamationer. f) Rutiner för kvalitetssäkring av underleverantörer. Redovisningen ska inkommit till Beställaren inom tre (3) dagar efter begäran, hänvisning till hemsidor eller länkar godtas inte som bevis.

II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 132-352160
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/09/2021
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Linköping
Country: Sweden
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2021