TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 540358-2022

04/10/2022    S191

Bulgaria-Stara Zagora: Natural gas

2022/S 191-540358

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: DOM ZA MEDIKO-SOTsIALNI GRIZhI ZA DETsA - STARA ZAGORA
National registration number: 000812681
Postal address: ul. KAMENETs No..53
Town: gr.Stara Zagora
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 6000
Country: Bulgaria
Contact person: Nadezhda Mihova
E-mail: dineva_3104@abv.bg
Internet address(es):
Main address: http://www.dmsgd-sz.com/
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/27130
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Доставка на природен газ за нуждите на ДМСГД Стара Загора

II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Доставка на природен газ за нуждите на ДМСГД Стара Загора- 300 000 куб.м., за срок от 12 месеца.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 840 000.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG България  / Bulgaria
II.2.4)Description of the procurement:

Доставка на природен газ за нуждите на ДМСГД Стара Загора- 300 000 куб.м., за срок от 12 месеца.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

На основание чл 79,ал.1, т.3, б."в" от ЗОП ,в случаите когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би дзовело до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на изключителни права,възложителите могат да възлагат обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление.КЕВР е издала на "Овергаз Мрежи" АД гр.София лицензия Л-438-12 от 30.03.2015год. за дейността разпределение на природен газ за територията на Община Стара Загора,поради което дружеството има изключителни права за снабдяване с природен газ по силата на издадената им лицензия за Община Стара Загора."Овергаз Мрежи" АД гр.София притежава изключително право да предоставя природен газ за територията на Община Стара Загора,в чийто обхват попадат и сградите на ДМСГД Стара Загора.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 61022
Title:

Доставка на природен газ за нуждите на ДМСГД Стара Загора

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
01/09/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД
National registration number: 130533432
Postal address: ул. "Филип Кутев" №1
Town: гр. София
NUTS code: BG България  / Bulgaria
Postal code: 1407
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 840 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 840 000.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

За стойност на договора е вписана прогнозната стойност на поръчката,с оглед обстоятелството,че цената на природния газ е регулирана от КЕВР цена

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/09/2022