Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 541043-2021

Submission deadline has been amended by:  604467-2021
25/10/2021    S207

Belgium-Aalst: Disposable gloves

2021/S 207-541043

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: A.S.Z. Autonome Verzorgingsinstelling
National registration number: 0729.523.736
Postal address: Merestraat 80
Town: Aalst
NUTS code: BE231 Arr. Aalst
Postal code: 9300
Country: Belgium
Contact person: De heer Bart De Ganck
E-mail: Bart.DeGanck@asz.be
Telephone: +32 53764871
Fax: +32 53766809
Internet address(es):
Main address: http://www.asz.be/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/216/J3/2021
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Ziekenhuis
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

RO niet-steriele onderzoeks- en verzorginghandschoenen (2 percelen)

Reference number: EC2021/038/216 "RO onderzoekshandschoenen"
II.1.2)Main CPV code
18424300 Disposable gloves
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

zie II.1.1

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

leveren van onderzoeks- en verzorginghandschoenen met standaard manchet

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE231 Arr. Aalst
Main site or place of performance:

Centraal Magazijn - Erembodegem, Industrielaan 27/5 te 9320 Erembodegem (Aalst)

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Functionele aspecten, kwaliteit en gebruiksgemak / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

leveren van onderzoeks- en verzorginghandschoenen met lange manchet

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BE231 Arr. Aalst
Main site or place of performance:

Centrale Aankoopdienst - Distributiecentrum

II.2.4)Description of the procurement:

zie II.2.1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Functionele aspecten, kwaliteit en gebruiksgemak / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Prijs / Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een document uitgaande van een erkend accountingkantoor of revisor met vermelding van de Z scoren (Altman) van de aanbiedende partij. Berekeningswijze in geval van private onderneming:

0,717 x werkkapitaal / totale bezittingen +

0,847 x totaal van ingehouden winsten / totale bezittingen +

3,107 x winst voor belastingen en intrest / totale bezittingen +

0,420 x boekwaarde van de bezittingen / boekwaarde van de schulden +

0,998 omzet / totale bezittingen.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook hoger te zijn dan 1,8. De score dient bevestigd te worden door boekhouder of revisor, met vermelding van naam en erkenningsnummer.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Er worden minimum 3 en maximum 5 referenties voorgelegd van een gelijkaardige levering en installatie over de laatste 3 boekjaren.

Elke referentie vermeldt bovendien volgende gegevens:

- Coördinaten (naam opdrachtgever, adres, contactpersoon en telefoonnummer) voor een referentiecheck

- Vermelding van gradatie van tevredenheid door de gebruiker

De referentie moet gaan over een gelijkaardige configuratie in een gelijke orde van grootte als wordt gevraagd in het bestek. Referenties die niet voldoen aan de hierboven vermelde criteria, worden niet weerhouden en leiden tot een substantiële onregelmatigheid.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. * Minimum 3 referenties

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/11/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: Belgium
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/10/2021