Építési beruházás - 541313-2019

15/11/2019    S221    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Kutatófúrási munka

2019/S 221-541313

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zsana Geoterm Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_89071722
Postai cím: Dr. Nagy Mór utca 38.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Illés Károly
E-mail: info@zsanageoterm.hu
Telefon: +36 304297049

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: geotermikus távhő ellátás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zsana távhő

Hivatkozási szám: EKR001150492018
II.1.2)Fő CPV-kód
45122000 Kutatófúrási munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00008 azonosítószámú, Geotermikus energiahasznosítás Kiskunhalason és Zsanán tárgyú pályázat keretében egy termelő és egy visszasajtoló kút létesítése, és a kapcsolódó geotermikus fűtési rendszer tervezése, kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 853 937 200.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45120000 Próba- és kutatófúrási munka
45122000 Kutatófúrási munka
45231110 Csőfektetéssel kapcsolatos építési munkák
45232142 Hőátadó-állomás építése
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
76431000 Kútfúrási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6411 Zsana, 0192/4 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db 2300m talpmélységű termelő kút és 1 db 2000 m talpmélységű visszasajtoló kút fúrása. A termálvíz a telepített vízkezelési technológia után földbe fektetett hőszigetelt vezetéken jut el a visszasajtoló kút területén létesített hőközpontba.

A hőközponttól a hőfogyasztókig új földbe fektetett távfűtési vezetékhálózatot kell lefektetni, és új fogyasztói alhőközpontokat kell kialakítani. A projektbe bevont hőfogyasztók Kiskunhalas és Zsana településeken találhatók, együttes hőigényük 20 MW.

Előszigetelt termál csővezeték: NA 350 4 000 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 25 1 000 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 32 800 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 50 2 500 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 65 1 800 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 80 4 100 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 100 2 100 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek- NA 125 3 900 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 150 4 800 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 200 13 000 fm

Előszigetelt távfűtési csővezetékek -NA 350 32 000 fm

A teljes rendszert irányítástechnikával és központi távfelügyelettel kell ellátni.

1.Visszasajtoló kút (2000m talpmélység): A GEOTERM-1 kútban az 1100-1200 m és az 1750-1800 m közötti perforációk kizárása után a 1850 - 1900 m közötti nyitott szakaszon belül középsőtriász dolomit található, átlagosan 3 %-os repedezett porozitással. Legalább 4 1/2” -os vagy annál nagyobb átmérőjű, előre réselt, befenekelt betétcsövet kell a kútba építeni 2000 m-ig.

2.Termelő kút (2300m talpmélység): A fúrás tervezetten 1200 m-ig függőlegesen mélyül úgy, hogy a 9 5/8” -os saru a felső-alsó-pannon határ (1150 m) alá kerüljön. Tervezetten a fúrás a 8 1/2” -os szelvénytől kezdődően irányított ferdefúrásként mélyül. A dolomittető elérése után a fúrás 6” -os átmérővel halad a produktív rétegben. Ez a szakasz nyitott marad, kivéve, ha próbatermeltetés során a lyukfal fellazul. Ebben az esetben 4 1/2” -os réselt cső kerül beépítésre a termelőkúthoz hasonlóan.

3.Termál hőközpont: A termál hőközpont a visszasajtoló kút melletti épületben kap helyet. Ide kell telepíteni a több hőcserélőből álló termál hőcserélő blokkot, melyen keresztül a termálvíz hőtartalmát átadjuk a kiépítendő távfűtési rendszereknek. A hőcserélők főbb paraméterei:

Teljesítmény 20 MW

Szükséges felületi túlméretezés 10 %

Összes maximális térfogatáram termál oldalon 400 m3/h

Összes maximális térfogatáram távfűtési oldalon 280 m3/h

Hőcserélő megengedett maximális ellenállása 0,3 bar

Hőcserélő típusa szerelhető lemezes

Hőcserélő járatainak száma egyjáratú

Csatlakozás karimás

4.Termál távvezeték hálózat: A termelő kút és a visszasajtoló kút helyszíne között a termálvíz szállítására termál távvezeték hálózatot kell megépíteni. Az előremenő termálvíz szállítására alkalmas csővezeték előszigetelt, 16 bar nyomásfokozatú cső. A visszatérő termálvíz szállítására alkalmas csővezeték 25 bar nyomásfokozatú cső.. A nyomvonal mentén 2 db szakaszoló aknát kell építeni,

Tervezési hőmérsékletek: 140 oC

Maximális termálvíz térfogatáram:400 m3/h

Maximális áramlási sebesség a csővezetékekben:0,5-1,5 m/s

Nyomásveszteség a csővezetékekben: 50-300 Pa/m

5.Alhőközponti technológia

Az alhőközpontokat a fogyasztók gépészeti helyiségeiben lehet kialakítani.

Lemezes hőcserélőket kell beépíteni mind a fűtésekhez, mind a használati melegvíz ellátáshoz.

6.Távfűtési távvezeték hálózat: A hőközpont és a fogyasztók alhőközpontjai között távfűtési távvezeték hálózatot kell megépíteni. Szállító gerincvezeték készül Kiskunhalasig és Zsanáig, a településeken belül pedig elágazó, bekötő vezetékhálózat rendszert kell kivitelezni.

A távfűtési vezetékre vonatkozó főbb műszaki paraméterek:

Tervezési hőmérsékletek:120 oC

Maximális térfogatáram a kiskunhalasi gericvezetéken: 180 m3/h

Zsanai gerincvezetéken: 100 m3/h

Maximális áramlási sebesség a csővezetékekben:0,5-1,5 m/s

Nyomásveszteség a csővezetékekben:50-30 Pa/m

Folyt.: II.2.11) pontban a karakterkorlátra tekintettel

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2/1) pont szerinti szakember alk. köv.felüli felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36)hó / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.2.M.2/2) pont szerinti szakember alk. köv.felüli tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges többlet szakmai gyakorlata (0-36)hó / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-5.3.2-17-2017-00008

II.2.14)További információk

II.2.4) pt. folyt.:7.Hőközpont

1 helyiségből álló időszakos emberi tartózkodásra alkalmas 300 m2-es épület megtervezése és megépítése szükséges a visszasajtoló kút mellé, melyben a termál és a távfűtési rendszer több eleme kap helyet. A hőközpontot olyan szellőző rendszerrel kell ellátni, hogy a hőközpontban a belső hőmérséklet ne emelkedjen 35 oC fölé.

Részleteket a közb. doku. tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 001-000063
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Zsana távhő

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
15/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Geothermal Group Germany GMBH
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13505976
Postai cím: Baischstraẞe utca 8
Város: Karlsruhe
NUTS-kód: DE122 Karlsruhe, Stadtkreis
Postai irányítószám: 76133
Ország: Németország
E-mail: roland.bertele@geothermal-group.com
Telefon: +49 821569930040

Internetcím: http://www.geothermal-group.com/

A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 853 937 200.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás során ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők:

1. Nyertes Ajánlattevő neve: Geothermal Group Germany GMBH

Székhelye: 76133 Karlsruhe Baischstraẞe Utca 8.

Adószáma: DE306675412

2. Ajánlattevő neve: Zsáza Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2225 Üllő, Vadvirág utca 15.

Adószáma:26192952-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/11/2019