Supplies - 54144-2022

01/02/2022    S22

Poland-Lidzbark: Software package and information systems

2022/S 022-054144

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: GMINA LIDZBARK
National registration number: 571-162-96-63
Postal address: ul. Sądowa 21
Town: Lidzbark
NUTS code: PL621 Elbląski
Postal code: 13-230
Country: Poland
Contact person: Paulina Meler
E-mail: przetargi@lidzbark.pl
Telephone: +48 236961505
Fax: +48 236962107
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

E-Administracja w Gminie Lidzbark

Reference number: BiGK.271.1.1.2022
II.1.2)Main CPV code
48000000 Software package and information systems
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje udzielenie zamówienia publicznego pn. „E-Administracja w Gminie Lidzbark” w ramach projektu pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części i obejmuje jego dostawę sprzętu informatycznego, instalację i konfigurację.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 222 595.20 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3
II.2)Description
II.2.1)Title:

Uruchomienie e-usług dla mieszkańców

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30233000 Media storage and reader devices
30236000 Miscellaneous computer equipment
35100000 Emergency and security equipment
48000000 Software package and information systems
48170000 Compliance software package
48422000 Software package suites
48442000 Financial systems software package
48517000 IT software package
48600000 Database and operating software package
48612000 Database-management system
48613000 Electronic data management (EDM)
48710000 Backup or recovery software package
48900000 Miscellaneous software package and computer systems
72262000 Software development services
72263000 Software implementation services
72265000 Software configuration services
72266000 Software consultancy services
72413000 World wide web (www) site design services
48820000 Servers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

1) Zamówienie obejmuje uruchomienie e-usług dla mieszkańców:

a) Zakup licencji Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.)

b) Wdrożenie Centralnej Platformy e-Usług Mieszkańca (1 szt.)

c) Zakup licencji elektronicznego systemu obiegu dokumentów (1 szt.)

d) Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (1 szt.)

e) Rozbudowa elektronicznego systemu obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych (1 szt.)

f) Zakup licencji systemu zarządzania oświatą (1 szt.)

g) Wdrożenie systemu zarządzania oświatą (1 szt.)

h) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 5PD (2 szt.)

i) Opracowanie i wdrożenie e-usług na platformie ePUAP - 3PD (8 szt.)

j) Modernizacja strony www do WCAG2.0 (1 szt.)

k) Zakup licencji systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

l) Wdrożenie systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

m) Digitalizacja zasobów systemu informacji przestrzennej (1 szt.)

n) Opracowanie API (1 szt.)

o) Opracowanie i wdrożenie e-usług SIP na platformie ePUAP - 5PD (2 szt.)

p) Wyposażenie serwerowni - zakup serwera (2 szt.)

q) Wyposażenie serwerowni - zakup macierzy (1 szt.)

r) Wyposażenie serwerowni - zakup urządzenia NAS (1 szt.)

s) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do wirtualizacji (1 szt.)

t) Wyposażenie serwerowni - zakup oprogramowania do backup (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

3) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na Oprogramowanie Aplikacyjne / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Okres gwarancji Infrastruktury Sprzętowej / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 200 511.95 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 180
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)Additional information

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający, informuje, że szczegółowe informacje dot. m.in.wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowych środkach dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach, które są dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
31213300 Cable distribution cabinet
31682530 Emergency power supplies
31214100 Switches
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

1) Zamówienie obejmuje wyposażenie serwerowni – elementy wyposażenia infrastruktury sieciowej, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie serwerowni - zakup przełącznika sieciowego (2 szt.)

b) Wyposażenie serwerowni - zakup UPS (1 szt.)

c) Wyposażenie serwerowni - zakup szafy RACK (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

3) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 6 511.59 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

II.2.14)Additional information

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający, informuje, że szczegółowe informacje dot. m.in.wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowych środkach dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach, które są dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie stanowisk pracowniczych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213200 Tablet computer
30236000 Miscellaneous computer equipment
79132000 Certification services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL621 Elbląski
Main site or place of performance:

Gmina Lidzbark

II.2.4)Description of the procurement:

1) Zamówienie obejmuje wyposażenie stanowisk pracowniczych, w skład której wchodzą następujące elementy zamówienia:

a) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup zestawu komputerowego (12 szt.)

b) Wyposażenie stanowisk pracowniczych - zakup podpisu kwalifikowanego (13 szt.)

c) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup skanera (1 szt.)

d) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup czytnika kodów (1 szt.)

e) Wyposażenie stanowiska kancelaryjnego - zakup drukarki kodów (1 szt.)

Dostawa powyższego sprzętu informatycznego obejmuje jego dostawę, instalację i konfigurację.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z określeniem minimalnych wymagań został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).

3) Zamawiający informuje, że tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ oraz jej załącznikach opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, co mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na sprzęt informatyczny / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 15 571.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt nr RPWM.03.01.00-28-0006/20 pn. E-Administracja w Gminie Lidzbark współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych

II.2.14)Additional information

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający, informuje, że szczegółowe informacje dot. m.in.wadium, warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowych środkach dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach, które są dostępne na https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

Część 1

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Część 2

Zamawiający nie określa szczegółowych wymogów dotyczących przedmiotowego warunku.

Część 3

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia pełnego opisu warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych, w związku z tym Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostały określone w dokumentach zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VII pkt 4 dla poszczególnych części zamówienia, tj. Część 1, Część 2 oraz Część 3. W związku z tym, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z warunkami udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych oraz ich pełnym opisem skonkretyzowanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia Rozdział VII pkt 4.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający nie ma możliwości zamieszczenia warunków realizacji umowy oraz projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, w związku z tym Zamawiający informuje, że warunki realizacji umowy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte we wzorze umów stanowiącymi Załącznik nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z tym, Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są do zapoznania się z wzorami umów stanowiącymi Załącznik nr 9.1, 9.2 i 9.3 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-535662
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/03/2022
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/06/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/03/2022
Local time: 12:30
Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje po odszyfrowaniu ofert na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark.

W przypadku awarii sytemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający dokonuje otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4) – 10) ustawy, informacje o przedmiotowych środkach dowodowych, wykaz podmiotowych środków dowodowych, warunki udziału w postępowaniu, informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, informacje o odstąpieniu od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do podmiotowego środka dowodowego jakim jest próbka zaoferowanego Oprogramowania Aplikacyjnego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy, termin związania ofertą, opis sposobu przygotowywania oferty, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, opis kryteriów oceny ofert i sposób oceny ofert, sposób obliczenia ceny, informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wymagania dotyczące wadium, informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy, informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. - zostały zawarte w SWZ oraz jej załącznikach.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Wykonawca, który ma interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy wraz z określeniem sposobu ich wnoszenia.

2) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

6) Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

7) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

8) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
27/01/2022