Services - 541665-2018

08/12/2018    S237

Lithuania-Vilnius: Survey conduction services

2018/S 237-541665

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės tarnybos departamentas
National registration number: 188784211
Postal address: Labdarių g. 8
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-01120
Country: Lithuania
Contact person: Gintarė Gužauskaitė
E-mail: gintare.guzauskaite@vtd.lt
Telephone: +370 52053992
Internet address(es):
Main address: http://www.vtd.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5195
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=433799
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=433799&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Mokymų poreikio tyrimo ir individualių mokymo planų (programų) parengimo paslaugos

II.1.2)Main CPV code
79311200 Survey conduction services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tiekėjas turės atlikti tikslinės mokymo grupės (ne mažiau nei 200 valstybės įstaigų vadovų: Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų kancleriai, Vyriausybės įstaigų vadovai, įstaigų prie ministerijų vadovai (taip pat centrinių statutinių įstaigų vadovai), įstaigoms prie ministerijų (išskyrus statutines) pavaldžių įstaigų vadovai, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, teismų kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas, valstybės kontrolierius) mokymo poreikio tyrimą ir parengti ataskaitą apie šį poreikį. Taip pat turės parengti ne mažiau nei 200 individualių mokymo planų (programų), atsižvelgiant į identifikuotą mokymo poreikį.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 49 405.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
79311200 Survey conduction services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

1) tikslinės mokymo grupės (ne mažiau nei 200 valstybės įstaigų vadovų: Seimo, Prezidento, Vyriausybės kanceliarijos ir ministerijų kancleriai, Vyriausybės įstaigų vadovai, įstaigų prie ministerijų vadovai (taip pat centrinių statutinių įstaigų vadovai), įstaigoms prie ministerijų (išskyrus statutines) pavaldžių įstaigų vadovai, kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovai, teismų kancleriai, Generalinės prokuratūros kancleris, Nacionalinės teismų administracijos vadovas, valstybės kontrolierius) mokymo poreikio tyrimas ir ataskaitos apie šį poreikį parengimas. Mokymo poreikio tyrimo metu taip pat turės būti sudaryti individualių mokymo planų (programų) projektai, kiekvienam tikslinės grupės mokymo dalyviui, nurodant preliminarias mokymo temas ir siūlomus metodus / būdus / formas, užtikrinančius galimybę efektyviausiai įsisavinti reikiamas žinias ir įgūdžius;

2) ne mažiau nei 200 individualių mokymo planų (programų) parengimas, atsižvelgiant į identifikuotą mokymo poreikį. Individualūs mokymo planai (programos) parengti ir suderinti su kiekvienu tikslinės mokymo grupės dalyviu turės būti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo mokymo poreikio tyrimo ataskaitos pateikimo VTD dienos.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 405.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas Nr. 10.1.5-ESFA-V-925-01-0002 „Įstaigų vadovų lyderystės stiprinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-925 priemonę „Valstybės įstaigų vadovų grandies stiprinimas“

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas turi užpildyti ir pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) (EBVPD forma (XML formatu) pateikta kartu su pirkimo dokumentais (žr. priedą 6)) – aktualią deklaraciją, patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija ar Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas) pateikiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Kartu turi būti pateikta jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopija. Vertė – 5 proc. nuo bendros sutarties kainos. Įsigalioja išdavimo dieną arba jame nurodytą vėlesnę dieną ir galioja ne trumpiau kaip 45 kalendorines dienas po sutartyje numatyto paslaugų suteikimo termino pabaigos.

Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

Pirkėjas už paslaugas teikėjui sumoka per 5 darbo dienas gavus lėšas iš Europos Sąjungos paramą administruojančių institucijų, tačiau ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo tarp šalių ir teisingos sąskaitos faktūros už suteiktas paslaugas pateikimo pirkėjui dienos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/01/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 16/01/2019
Local time: 09:45
Place:

Valstybės tarnybos departamentas, Labdarių g. 8, LT-01120 Vilnius.

Information about authorised persons and opening procedure:

Pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūroje teikėjai nedalyvauja.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40/1
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
E-mail: vilniaus.apygardos@teismas.lt
Internet address: https://vat.teismas.lt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ginčų nagrinėjimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2018