The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 542415-2018

08/12/2018    S237

Poland-Katowice: Mobile hydraulic-powered mine roof supports

2018/S 237-542415

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 228-522704)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Sitko
E-mail: ew.sitko@pgg.pl
Telephone: +48 327572289
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny (nr grupy 295-27-17)

Reference number: 511800425
II.1.2)Main CPV code
43140000 Mobile hydraulic-powered mine roof supports
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 228-522704

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 12/12/2018
Read:
Date: 19/12/2018
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 09/02/2019
Read:
Date: 16/02/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 12/12/2018
Read:
Date: 19/12/2018
VII.2)Other additional information: