We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 542415-2018

08/12/2018    S237

Poland-Katowice: Mobile hydraulic-powered mine roof supports

2018/S 237-542415

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 228-522704)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Ewa Sitko
E-mail: ew.sitko@pgg.pl
Telephone: +48 327572289
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny (nr grupy 295-27-17)

Reference number: 511800425
II.1.2)Main CPV code
43140000 Mobile hydraulic-powered mine roof supports
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaków hydraulicznych dwuteleskopowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
06/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 228-522704

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 12/12/2018
Read:
Date: 19/12/2018
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 09/02/2019
Read:
Date: 16/02/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 12/12/2018
Read:
Date: 19/12/2018
VII.2)Other additional information: