Supplies - 543213-2020

13/11/2020    S222

Romania-Cluj-Napoca: Protective gear

2020/S 222-543213

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Institutul Inimii de Urgență Pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca
National registration number: 4617719
Postal address: Str. Moţilor nr. 19-21
Town: Cluj-Napoca
NUTS code: RO113 Cluj
Postal code: 400001
Country: Romania
Contact person: Romina Rosu
E-mail: achizitii@institutulinimii.ro
Telephone: +40 264599577
Fax: +40 264599503
Internet address(es):
Main address: www.institutulinimii.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100106997
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente de protecție

Reference number: 15114
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare echipamente de protectie conform caietului de sarcini atasat.

Solicitarile de clarificari de pot depune cu 18 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu maximum 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul-limita pentru pregatirea documentatiei.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 636 870.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 8
II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși examinare

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul institutului, nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 250 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente filtru (costum medical)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul institutului, nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 110 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezon reutilizabil

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul institutului, nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 680 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Umidificator în sistem închis

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul institutului, nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 44 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Halat chirurgical steril cu prosop absorbant

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul institutului, nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 800 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști chirurgicale

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul institutului, nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 312 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Papuci/saboți spital

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul institutului, nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 184 870.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști protecție de utilizare zilnică FFP2

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO113 Cluj
Main site or place of performance:

Sediul institutului, nr. 19-21, Cluj-Napoca.

II.2.4)Description of the procurement:

Conform caietului de sarcini atasat.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 256 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sau în cazul ofertanților străini, documentele echivalente emise în țara de rezidență, urmeză a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertanții, asociații, terții susținători și subcontractanți nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: operatorul economic (lider, asociat, tert susținător, subcontractant) va completa cerința corespunzatoare în DUAE. Documentul justificativ, respectiv declarația privind neîncadrarea în situațiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 se depune de către toți participanții la procedura (operator economic care depune ofertă în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț susținător) odată cu DUAE până la data-limită a depunerii ofertelor și raportată la termenul-limită pentru primirea ofertelor din anunțul de participare. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager, jr. Crișan Florin;

— director financiar-contabil, ec. Luca Isabela;

— Compartiment achiziții publice, ec. Lobodă Lucreția;

— Compartiment achiziții publice, ec. Roșu Romina;

— șef Birou aprovizionare, ec. Pentek Mariana;

— director medical, conf. dr. Molnar Adrian;

— consilier juridic, jr. Dan Ioana.

Declarația aferentă cerinței prev. la art. 60/Legea 98/2016 va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Persoane juridice/fizice romane: certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta în original sau copie conform cu originalul.

Persoanele juridice/fizice straine: vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății privind activitatea de comercializare și distribuție pentru categoria produselor ofertate, conform Legii 95/2006, art. 926, republicată și actualizată valabilă la momentul prezentării – modalitatea de îndeplinire – se va completa DUAE.

Toate documentele vor fi în limba română. Documentele emise în altă limbă decât română vor fi însotite de traducerea autorizată în limba româna. Documentele justificative care probeaza cerinta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 10 locuri la finalizarea evaluării ofertelor.

Proportia de subcontractare. Operatorul economic va prezenta DUAE în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei, urmând ca documentul justificativ să fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente justificative: declaraţie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are intenţia să le subcontracteze.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proportia de subcontractare. Operatorul economic va prezenta DUAE în vederea demonstrării îndeplinirii cerinţei, urmând ca documentul justificativ să fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Declaraţie privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are intenţia să o/le subcontracteze.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 30
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Information about authorised persons and opening procedure:

Membrii comisiei de evaluare.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in noul SEAP (SICAP) la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi publicate in noul SEAP (SICAP). Prin urmare, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari in legatura cu documentatia de atribuire operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Avand in vedere ca autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru cu maximum 10 operatori economici, modul de departajare a ofertelor egale se va face astfel:

1. In cazul in care comisia constata ca au fost depuse/introduse in SICAP doua sau mai multe oferte admisibile cu preturi egale la ofertantii clasati pe locul intai, autoritatea contractanta va transmite prin SICAP o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, caz in care contractul va fi atribuit primilor 10 ofertanti care au pretul cel mai scazut;

2. In cazul ofertelor clasate pe urmatoarele locuri cu pret egal, cu exceptia ofertei clasate pe locul intai, se vor solicita in SICAP noi propuneri financiare imbunatatite (cu doua zecimale), iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SICAP, astfel incat ofertantii de pe pozitiile precedente sa nu fie afectati, respectiv noile propuneri financiare sa nu fie egale sau mai mici decat ofertele clasate pe pozitiile precedente din clasament. In cazul in care noile propuneri financiare imbunatatite depuse in SICAP, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante, vor influenta clasamentul locurilor precedente, acestea nu vor fi luate în considerare, pastrându-se ofertele initiale depuse in SICAP, la procedura. Termenele/datele de depunere a noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorul economic clasat pe locul I pana cand acesta isi declara incapacitatea de a mai furniza produsele sau se reziliaza acordul-cadru cu acesta. In aceasta situatie autoritatea contractanta va incheia contracte subsecvente cu operatorii economici clasati pe urmatoarele locuri, in ordinea clasamentului, bazandu-se pe aceleasi principii anterior mentionate.

Solicitarile de clarificari de pot depune cu 18 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu maximum 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, ca ofertantii sa aiba 10 zile inainte de termenul-limita pentru pregatirea documentatiei.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Conform art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Oficiul juridic al institutului
Postal address: Calea Moților nr. 19-21
Town: Cluj-Napoca
Postal code: 400001
Country: Romania
E-mail: achizitii@institutulinimii.ro
Telephone: +40 264599505
Fax: +40 264599503
Internet address: www.institutulinimii.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/11/2020